Årsmøte Petro Arctic 2021

På grunn av Covid-19 situasjonen vil vårt årsmøte bli avholdt digitalt også i år. Vi får en oppdatering fra Wisting-prosjektet i oppstarten av møtet.

Årsmøte

Petro Arctics årsmøte avholdes 21. april 2021, kl. 13.30.

Møtet vil bli gjennomført i Teams. Link blir tilsendt etter påmelding. 

Link til påmelding og sakspapirer: https://petroarctic.no/Arrangementer/?Course=29

I tillegg til ordinære årsmøtesaker vil vi også få en oppdatering fra Equinor og prosjektdirektør Einar Erfjord i Wisting-prosjektet. 

Hvis dere har spørsmål om deltakelse eller selve møtet, ta gjerne kontakt med oss i Petro Arctic fortløpende.

Vel møtt.

PA årsmøte