Startet sin egen sveiseskole

Da MoMek avdeling Melbu manglet sveisere med nødvendig spisskompetanse, tok de saken i egne hender.

Rekruttering

Deltakerne på MoMek sveiseskole: F.v.: Fredrik Olsen, Hallvor Jakobsen, Arne Holand og Nicolai Uhre Fredvang. 

- Vi klarte ikke å få tak i nok sveisere med spisskompetanse innen rustfrie og syrefaste materialer, samt polyetylen. Da tok vi kontakt med Nav og foreslo en løsning der arbeidsledig ungdom med relevant utdanning eller erfaring fra et annet fagområde, kommer til oss for opplæring. 

Uoffisiell sveiseskole
Det sier avdelingleder ved MoMek, avdeling Melbu, Arne Holand. Han har stått i bresjen for det som helt uoffisielt har fått navnet MoMek sveiseskole, Melbu. Nå er de inne i sin tredje uke, og han er strålende fornøyd, både med rekruttering til opplegget, og til motivasjon. 
- Det var viktig for oss å se etter denne typen kompetanse lokalt, og via Nav bad vi aktuelle kandidater sende oss en søknad der det gikk fram hvem de var, deres bakgrunn, og hvorfor de ønsket å gå på kurs hos oss. 

Teoriundervisning. Fra høyre: Fredrik Olsen, Hallvor Jakobsen, Arne Holand og Nicolai Uhre Fredvang

Spissede læringsmål
Med størst vekting på praksis får kandidatene et niukers intensivkurs som ender opp i et kompetansebevis. 
- Dersom vi hadde fått jobbsøkere med et slikt kompetansebevis, ville det veid tungt i forold til ansettelse. 
Læringsmålene er presise, blant annet sammenføyningsmetoder - og teknikker, målsetting og kundebehandling. 
Arne Holand, som selv er tidligere lærer i videregående skole, mener dette er en vinn-vinn situasjon for alle parter. 
- Vår målsetting er å tilby fast jobb etter endt opplæring. Om ikke til alle, så er MoMek en stor bedrift. 

Ønsker lokal aktivitet
I prosessen er de i god dialog med opplæringskontoret, og dersom kandidatene skulle ønske å gå videre og ta et fagbrev, vil det være flere veier til målet. "Fagbrev på jobb" er en av mulighetene, praksiskandidatordningen er en annen vei til målet. Og skulle det skorte på manglende teorifag, er også samarbeid med Melbu videregående skole en del av pakken. 
-Vår motivasjon er mest mulig aktivitet på Melbu. Får vi rekruttert lokal ungdom, med familie og tilknytning til stedet, er det enklere å beholde dem i arbeid, avslutter Arne Holand. 

MoMek Melbu