Savner en bredere energidebatt

Nytilsatt regionssjef i Norsk olje og gass, Sigrid Ina Simonsen, har tro på energimiks for å nå klimamålene.

Energidebatt

Slik vi tidligere skrev, kom Simonsen fra stilling som kommunikasjonsleder med kommunikasjonsansvar for drift nord.
For få uker siden kom hun i gang med ny jobb som regionssjef for Norsk olje og gass i nord, som så mange andre i disse tider fra hjemmekontor. 
Til EnerWe sier Simonsen at hun  savner en bredere debatt omkring energispørsmål, basert på sannsynlige fremtidsscenarioer for hvordan energimiksen kan se ut.
- Blant annet dreier det seg om hvordan lokale forhold og behov henger sammen med det globale markedet og hvordan vi skal sikre at Norge fortsatt er en ledende energinasjon i ei lavutslippsfremtid som inkluderer hele verden, sier Sigrid Ina Simonsen til EnerWe. Hun sier videre at verden kommer til å trenge alle de energikildene vi bruker i dag, og at ulike energikilder vil inngå i smarte nettverk.

På spørsmål om hva hun tenker om elektrifiseringen av Norge, svarer Simonsen at vi er helt avhengige av elektrifisering for å nå klimamålene i 2030.
Hun sier videre at karbonfangst og -lagring er et viktig tiltak i denne sammenheng. 

Du kan lese hele saken her