Goliat-jubel etter teknologisk nyvinning

Boring av sidesteg gjør det mulig å hente opp olje som ellers ville vært ulønnsom. Det sikrer arbeidsplasser i nord.

Teknologi og utvikling

Kaj Gunnar Dahl, her sammen med prosjektdirektør i Petro Arctic, Nina K. Jonassen, er svært fornøyd med at ny teknologi sikrer arbeidsplasser i regionen. 

− Dette er helt klart en gamechanger for Barentshavet. 
Det sier Kaj Gunnar Dahl, Industrikoordinator og samfunnskontakt ved Vår Energi i Hammerfest. Han er svært fornøyd med nyvinningen som vil spare selskapet for flere hundre millioner per brønn, og gleder  seg over at aktivitet på denne måten er sikret hos leverandører, både offshore og på land.

Første gang i verden
Med oljeservicegiganten Schlumberger som samarbeidspartner har Vår Energi klart å bore et sidesteg gjennom eksisterende brønn. Dette har aldri vært gjort før på norsk sokkel. Det er også første gang i verden at man har lyktes med denne prosessen i en subsea-brønn, i følge Schlumberger. I realiteten får man to brønner ut av én, og for Goliat kunne ikke starten på året vært bedre.

Sparer hundrevis av millioner kroner
Driftsdirektør Rune Oldervoll i oljeselskapet  Vår Energi sier til E24 at dette er en stor milepæl for selskapet.
Totalt regner Vår Energi med å få opp syv til åtte millioner fat olje ekstra i de to sidestegene som bores gjennom eksisterende brønner. En besparelse på hundrevis av millioner og mye tid.

Tre lisenser og stor optimisme
Det er oljeskattepakken fra Stortinget som har gitt selskapet mulighet til å kjøre på for fullt etter en tung periode med oljeprisfall som følge av corona. 
Vår Energi, som fikk tre nye lisenser i siste tildeling, har stor tro på Barentshavet som et viktig område.
− Vi fortsetter vår jevne aktivitet, og med nye og lønnsomme metoder vil det bli enda mer aktuelt å tilegne seg nytt leteareal i nærheten av allerede eksisterende infrastruktur, sier Kaj Gunnar Dahl.