Aker Clean Hydrogen satser i nord

Vi bygge grønn amoniakkfabrikk i Berlevåg og gjøre Svalbard kullfri

Grønn energi

Anlegget i Berlevåg skal eies sammen med Varanger Kraft, og målet er å gjøre skipsfarten i Arktis utslippsfri. Anlegget vil også gjøre nettuavhengig kraftproduksjon mulig. Her forventes en årlig besparelse på hele 200 000 tonn CO2 per år.

I tillegg er planen å bruke dette anlegget til konvertering av kraftverket i Longyearbyen. Dermed vil kullkraft være en saga blott på Svalbard. Vi snakker om et meget kortsiktig mål, nemlig 2025. 

Det sier selskapet i en omfattende pressemelding. Dette skjer bare uker etter at Aker Horizons ble børsnotert. Nå satser altså datterselskapet Aker Clean Hydrogen på Hydrogen. 

På Raggovidda utenfor Berlevåg er en vindpark allerede i full produksjon. Anlegget til Aker Clean Hydrogen er tenkt bygget i nær tilknytning til vindparken, hvor noen av verdens verdens beste vindressurser på land er tilgjengelige. Vindparken er planlagt utbygget, og kraften skal brukes til å produsere grønn amoniakk.