Karbonbesparing på Norne

Utslippsreduksjon på Norneskipet tilsvarer hele 7000 fossildrevne biler i året.

Klimatiltak

F.v.: Prosjektleder Silje Gry Hanssen og prosjektsjef for Norne/Aasta Hansteen, Vegard Amdal Stensen

Foto: Equinor

Ganger vi dette med antall gjenstående produksjonsår for Norne, som har en produksjonshorisont fram mot 2036, kommer vi opp i et anselig tall. Noe som er musikk i ørene til kommunikasjonssjef i Equinor, Sverre Kojedal.
-For å nå målet om 40 prosent reduksjon i CO2-utslipp på sokkelen, trenger vi mange slike prosjekter, sier han.

Kjell Giæver (t.h.) og Ole Hass, lokasjonsleder Aibel Harstad

Direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver, (t.h.) er svært fornøyd med at nordnorske aktører er aktive medspillere i energisparende prosesser. Her sammen med lokasjonsleder i Aibel Harsted, Ole Hass.

Når Equinor i tillegg sparer 10 millioner kroner, er det klart at de ser positivt på pilotprosjektet som i samarbeid med Aibel har vært styrt fra Harstad. Utslippsbesparingen er gjort ved ved reduksjon av kraftforbruk, gjenbruk og 3D printing av pumpejul i vanninjeksjonspumper.
-Man fant ut at pumpene hadde et høyere utløpstrykk enn nødvendig, og at kraftforbruket kunne reduseres betraktelig. Dermed ble også utslippene til luft redusert, sier Kojedal.

Norne har fire slike pumper som pumper sjøvann ned i reservoarene, og når sjøvann skal settes under stort trykk, er energibehovet enormt. Disse pumpene er de største kraftforbrukerne på Norne, og drives av egenprodusert kraft gjennom forbrenning av naturgass fra eget felt.  

Til Harstad Tidende uttalte prosjektleder Silje Gry Hanssen at ved å ta ned diameteren på pumpenes impellere, kunne kraftforbruk og utslipp til luft reduseres uten at det ville påvirke vannraten til injeksjon. Hanssen er fra Ibestad, og er prosjektleder for modifikasjoner på Norne. At hun kom fra stillingen som miljørådgiver i Harstad kommune, sier noe om hennes miljøengasjement. Hun har styrt prosjektet sammen med prosjektsjef for Norne/Asta Hansteen, Vegard Amdal Stensen.

Equinor