Feiret 4000 skadefrie dager

Vi gratulerer vår medlemsbedrift ASCO Base Sandnessjøen som ikke har hatt en eneste fraværsskade siden oppstart i 2010.

Medlemsbedrifter

Milepælen ble nådd 17.desember 2020 og ble behørig feiret med tale og kaker på nyåret.

- Helse, miljø, sikkerhet, kvalitet og sikring har vært øverste prioritet siden dag 1, og økonomi vil aldri bli prioritert fremfor sikkerhet" sier basesjef Ståle Edvardsen.

Den 4.januar 2010 ble forsyningsfartøyene Bourbon Monzoon og Bourbon Topaz losset og lastet av ASCO for BP Norge. Dette markerte oppstarten for ASCO Bases forsyningsaktivitet i Sandnessjøen.

F.v.: Basesjef Ståle Edvardsen, driftssjef Paul Holmvik, avdelingsleder Drift Richard Karlsen og HMS - og kvalitetssjef Stian Solvang. Denne gjengen har satt seg som mål å bidra til intet mindre enn nye 4000 skadefrie dager. Foto: Asco

Ståle Edvardsen mener at sammen med ledelsens kompromissløse tilnærming til HMS, er kontinuerlig fokus på HMS og forbedringsarbeid nøkkelen til det oppnådde resultatet. 
- I tillegg er vi helt avhengige av dedikerte ansatte.

De 4 000 dagene kan omregnes til hele 415 000 arbeidstimer, og det sier seg selv at dette er et resultat som blir lagt merke til i fornyningsmiljøet. Når det i tillegg er tidvis høy aktivitet på anlegget, er dette en prestasjon.

ASCO Base Sandnessjøen teller i dag rundt 30 ansatte.