Lærer av de beste

Sondre (19) er lærling hos vår medlemsbedrift Viggo Eriksen AS. Bedriften fikk nylig utnevnelsen "Årets opplæringsbedrift i Finnmark".

Rekruttering
Store kontrakter og spennende oppdrag

-Ja, vi satser sterkt på fagopplæring, sier faglig leder hos Viggo Eriksen AS i Hammerfest, Bengt Hansen.

Lærling Sondre Christoffersen Pedersen (19) i en Hitachi 135 gravemaskin. Til sommeren tar han fagbrev som maskinfører.

Foto: Viggo Eriksen AS


I tillegg til at bedriften kan skilte med fagbrev eller svennebrev innen hele 11 fagfelt, satser de stort på rekruttering. Opplæringspakken for lærlinger er blitt lagt merke til, og nylig kom den hyggelige meldingen at de er utnevnt til årets opplæringsbedrift i Finnmark 2020.

Bedriften har rikelig med utfordrende oppgaver. I dag har de blant annet en drifts - og vedlikeholdskontrakt på Melkøya, og innehar anleggsledelsen for det nye sykehuset i Hammerfest. Noe som kommer lærlinger til gode.

Årets opplæringsbedrift i Finnmark 2020

Fra venstre: Faglig leder Bengt Hansen, lærling Sondre Pedersen, lærling Martin Bakken og faglig leder Inge Myrvang

Det er mye å lære i et så stort prosjekt, sier lærling og hammerfesting Sondre Christoffersen Pedersen. Han forteller at det er bratt læringskurve når tegninger med kabler og rør skal følges.
-Det er også veldig greit å kunne bo hjemme mens jeg tar fagbrev. Det sparer jeg mye penger på, sier Sondre, som ønsker å jobbe noen år på hjemplassen før videre skolegang.
Sondre trives veldig godt hos Viggo Eriksen AS.
-Jeg har hyggelige kollegaer som er villige til å lære bort, vise og la meg prøve, sier han.

Målrettet rekruttering

- Vi tenker kontinuerlig på rekruttering, sier Bengt Hansen. Bedriften tar inn utplasseringselever fra ungdomsskolen og den alternative skolen Båthuset. Rundt påsketider hvert år har elever fra videregående en lengre praksisperiode, og lærlinger rekrutteres gjerne blant elever som allerede har prøvd seg i bedriften. Rekrutteringen skjer i tett samarbeid med OKAB, et samarbeidsorgan mellom bedrifter som har påtatt seg et opplæringsansvar i samarbeid med yrkesopplæringsnemnd, skoleverk og lærlingen.
- Vi prøver også å tenke lokalt i denne prosessen, sier Hansen.   

Med fra starten

Vår dyktige medlemsbedrift, Viggo Eriksen AS har vært en bedrift som har vært spennende å følge med på, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic.

Prosjektdirektør Petro Arctic, Nina Kivijervi Jonassen

De har siden beslutningen om Snøhvitutbyggingen ble tatt i 2002 sett muligheter og arbeidet målrettet for å kvalifisere seg for oppdrag, sier hun. Et arbeid de har har lykkes med. Det var Viggo Eriksen AS som hadde den første gravemaskinen på Melkøya for å klargjøre området for arkologiske undersøkelser, og siden Hammerfest LNG ble satt i drift i 2007 har de hatt kontrakten for veivedlikehold på anlegget.  

Vi i Petro Arctic gratulerer så mye vår dyktige medlemsbedrift med tittelen årets opplæringsbedrift i Finnmark 2020.

Viggo Eriksen AS kan ta lærlinger innen anleggsmaskinfører, anleggsmaskinreparatør, fjell- og bergverksfaget, samt vei- og anleggsfaget.