Nord Norges største industriprojekt noensinne

Nå nærmer det seg oppstart på Wisting, det største industriprosjektet i Nord - Norge noensinne.

Ringvirkninger

Wisting-lisensen ligger i Barentshavet, 185 km fra Bjørnøya og ca. 310 km fra fastlandsnorge. Området er karakterisert av lave vintertemperaturer, mørketid på vinteren og sol hele døgnet i 4 måneder, fra mai til august. Foreløpig prislapp er på 55 – 75 milliarder.

Utredningsprogram på høring

Nå har Equinor som utbyggingsoperatør for Wisting på vegne av rettighetshavere OMV Norge, Equinor Energy, Idemitsu Petroleum Norge, Lundin Energy Norway og Petoro, lansert og sendt ut på høring utredningsprogrammet (Forslag til KU). Dette skal blant annet danne grunnlag for de endelige godkjenninger av plan for utbygging og drift (PUD) i 2023 av Stortinget.

Følgende tidsplan er planlagt:

  • Valg av konsept er planlagt i 2.kvartal 2021.
  • Beslutning om videreføring er planlagt i løpet av 2021.
  • Investeringsbeslutning og innsendelse av plan for utbygging og drift er planlagt i løpet av 2022.
  • Endelig Stortingsbehandling og godkjenning i 2023.
Via skip til land

Feltet er planlagt med havbunnsutbygging og en flytende sirkulær produksjonsinnretning med prosessering og lagring. Oljen fra feltet vil bli lastet til skip på feltet, og transportert derfra til markedet. Omlasting av olje i Finnmark som en del av transportløsningen har vært vurdert. Utredningene viser at en omlasting av olje i Finnmark ikke er samfunns- og bedriftsøkonomisk lønnsom. Det er derfor ikke planlagt å utrede dette nærmere i tilknytting til KU.

Gass til Snøhvit
Foreløpig plan er å bore 37 brønner over en periode på 3-4 år. En havbunnsplassert separator er planlagt for å skille gass fra væske. Eksport av gass planlegges til Snøhvit for injeksjon eller eksport til Melkøya LNG. Energiforsyning med kraft fra land skal studeres videre mot konseptvalg.

Positive samfunnsvirkninger

«Utbygging og drift av Wisting-feltet vil skape positive samfunnsvirkninger både lokalt, regionalt og nasjonalt. Inntektene til den norske stat vil øke gjennom skatter og avgifter og prosjektet vil bidra til økt aktivitet i leverandørindustrien i Norge. Vi har en lang produksjonshorisont og det er viktig at feltet produseres med et så lavt karbonavtrykk som mulig, sier Einar Erfjord, Equinors prosjektdirektør for Wisting». (Bildet)   

- For Petro Arctic og våre medlemmer er det ringvirkninger i nord som har vår høyeste prioritet og vaktsomme blikk. Når våre naturressurser tas i bruk, skal det bli verdiskaping i Norge.
Vi vil derfor i tiden fremover gi innspill og råd knyttet til følgende tema basert på det valgte konseptet, sier Kjell Giæver i Petro Arctic.

 
  • Vare- og tjenesteleveranser ved utbygging og drift for nasjonalt, regionalt og lokalt næringsliv
  • Sysselsettingsvirkninger på regionalt og lokalt nivå
  • Lokalisering av helikopter- og forsyningsbase samt landbasert driftsorganisasjon
  • Aktiviteter for å fremme ringvirkninger
  • Tilgang og bruk av infrastruktur
Ny standard for ringvirkninger i nord

- Utbyggingen av Wisting feltet vil kunne starte opp samme år som Johan Castberg kommer i drift litt lenger sør i Barentshavet, og det er med stor glede og jubel at vi kan fastslå allerede nå to år før produksjonen startet opp, at ringvirkningene fra Johan Castberg slår alle prognoser og setter en ny standard for ringvirkninger i nord, sier Kjell Giæver. (Bildet)
- Det betyr en nordnorsk verdiskaping på minst 2 milliarder kroner utbyggingsfasen.
Verdiskapingen kommer i hovedsak innenfor industri på Helgeland, Harstad, Hammerfest og Salten, samt gjennom Equinor sine egne ansatte i Harstad. En stor del av utbyggingen på Johan Castberg foregår under vann, det betyr mye båt, rigg og logistikk aktivitet som gir basen i Hammerfest store oppdrag over mange år.
Andelen til Nord-Norge fra Johan Castberg forventes å bli ca 7 % av den totale nasjonal verdiskapingen.

Leverer med stolthet

- Dette er den nye standarden som Wisting vil bli målt på i forhold til ringvirkninger i nord, sier Kjell Giæver.
- Nå lader vi våre Imac`s og klargjør 3D printere og sveiseroboter for å levere varer og tjenester i verdensklasse fra nord, selvfølgelig i sterk konkurranse med bedrifter fra hele verden. Vi er stolte av at et mangfold av bedrifter i nord allerede er godt i gang med å levere og produsere avanserte oljeleveranser til hele verden, fra øyer, fjorder og daler i hele Nord- Norge, avslutter direktør Kjell Giæver i Petro Arctic