Petro Arctic inn i LU Havteks prosjektlederteam

Vil jobbe for økte leveranser fra nordnorsk industri til viktige havnæringer.

Leverandørutvikling

LU Havtek (Leverandørutvikling Havteknologi) er et prosjekt som eies av Equinor og Innovasjon Norge Arktisk, og har som mål å bidra til utvikling av en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri rettet mot havnæringene i nord. Prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic trer inn i prosjektledergruppen som ledes av Kunnskapsparken Bodø (KPB). 

F.v. Trude Indrebø, Halti Næringhage, Ann Cecilie Ursin Hilling, KPB og Nina Kivijervi Jonassen, Petro Arctic

- Petro Arctic har vært en svært god støttespiller til programmet, og har bidratt til mange viktige leveranser, spesielt innen petroleum. Vi er veldig glade for at vi nå kan ønske Petro Arctic og Nina velkommen som en del av vårt team, noe som vil bidra til et tettere samarbeidet med mål om å øke innovasjon og leveranser fra industrien i nord, sier prosjektleder Ann Cecilie Ursin Hilling i KPB.

I tillegg til KPB og Petro Arctic består prosjektlederteamet av representanter fra eierne, Halti Næringshage og Midt-Troms Næringshage. 

- Vi takker for tillitten fra eierne og styringsgruppen og vi ser veldig fram til å kunne bidra enda mer inn i arbeidet til LU Havtek for å utvikle leverandørindustrien i nord, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic. Havnæringene har i alle år vært en svært viktig næring for vår nordligste landsdel, og det er veldig spennende å arbeide for ytterligere verdiskaping fra denne næringen for bedriftene i nord, sier hun.

Jonassen sier videre at det er et svært viktig arbeid som gjøres i prosjektet.
- Blant annet legges det til rette for ulike møteplasser på tvers av de ulike havnæringene, samt at det jobbes med kompetansehevingstiltak og utviklingsarbeid for industrien i nord. Et viktig arbeid som vi er veldig glade for å få lov til å være mer involvert i, avslutter Jonassen.

Trude Indrebø, Ann Cecilie Ursin Hilling og Nina K. Jonassen