Farvel til annerledesåret

"Vi går inn i 2021 med stor optimisme. Uten å miste fokus på dagens nærings - og samfunnsbilde, møter vi framtiden med en klar målsetting om å eie vår egen utvikling."

Julehilsen

Så var vi der igjen. Ved oppsummeringens time. Tiden for refleksjon, tilbakeblikk – og ikke minst tar vi med oss noen gode spørsmål og ønsker inn i det nye året. Det året vi snart forlater, har vist oss at svarene er det bare tiden som gir.

I vår stod vi med slagside i nord, og fortsatt krenger landsdelen i kampen mot Covid 19. Coronakrisen satte oss på en prøve som vi sjelden har opplevd. Krisen har preget hverdagen til hver enkelt av oss i en grad det ikke var mulig å forestille seg. I det vi går inn i et nytt år, spekulerer samfunnsanalytikere på hvordan det globale bildet vil se ut etter corona. Vi registrerer med glede at begynnende vaksinering skaper optimisme i et svært så skiftende verdensbilde.

Her hjemme har regjeringen, våre lokale folkevalgte, myndigheter og fagmiljøer ikke bare vist vei, men gjennom politisk handlekraft og modige strategier har veien blitt bygget mens uværet har rast. I sommer vedtok et stort flertall på Stortinget en krisepakke til oljenæringen, slik man også har gjort til et bredt utvalg av andre næringer i Norge. En krisepakke som også stimulerer til nye prosjekter som potensielt kan øke skatteinntektene og bidra til samfunnsbygging i en krevende tid. På den måten har mange av våre dyktige og hardtarbeidende medlemsbedrifter fått den nødvendige drahjelpen til fortsatt å kunne utvikle kompetansearbeidsplasser som vil trekke ungdom til vår landsdel.

For Petro Arctic er olje - og gassnæringen selve kjernen i den utviklingen vi står i. Mange store olje - og gassprosjekter ligger foran oss. Disse vil skape nye muligheter for næringsvekst, og vi tror på at oljeindustrien i nord vil være i en vekstfase i mange tiår. Parallelt med dette vil vi være påskrudd og klar for  den energiomstillingen vi i dag står midt oppi. Med den kompetansen som næringen har utviklet gjennom tiår med olje og gass, er vi i front på teknologi. Vi er også kjent for å se muligheter, og jeg kan love at vi skal ta del i den energiomstillingen som kommer. Vi har en klar ambisjon om å være den ledende og sentrale stemmen i nord. Uten å miste fokus på dagens nærings og samfunnsbilde, møter vi framtiden med en klar målsetting om å eie vår egen utvikling.

En stor del av våre medlemsbedrifter har i dag sine leveranser innenfor mange ulike markedsområder. Petro Arctic har derfor valgt å være prosjekteier for et bredt nytt energinettverk, Energi i Nord. Vi ser fram til å videreutvikle dette sammen med næringsliv og samfunn i vår landsdel.  

Vi går inn i 2021 med stor optimisme. Mulighetene i nord er store. Kompetansen er rå. Mannskapet likeså.

Vi heier på våre medlemsbedrifter, og fortsetter jobben med næringspolitisk arbeid, leverandørnettverk og leverandørutvikling.

God Jul og Godt Nytt År!

Kjell Giæver