ASCO tildelt 2 års opsjon fra Equinor

ASCO Norge er tildelt 2 års opsjon på terminal- og lagertjenester for Equinor i Sandnessjøen.

Ringvirkninger

 - Dette er meget gledelig og en viktig kontrakt for oss, sier administrerende direktør i ASCO Norge, Runar Hatletvedt. Kontrakten trer i kraft 1. juli 2021. Tildelingen er en del av en større kontraktsrunde for tjenester på kystbaser langs hele norskekysten som gjelder for Equinor-opererte lisenser på norsk sokkel.

Sikrer arbeidsplasser
Equinor har vært en viktig kunde for ASCO Norge i flere år. Kontrakten sikrer ASCOs aktiviteter og arbeidsplasser i Sandnessjøen fram til 2023.

- Opsjonsutøvelsen vil sikre arbeidsplassene relatert til Equinors aktivitet ved ASCO Base Sandnessjøen i ytterligere to år - noe som gir stabilitet og forutsigbarhet i en markedssituasjon som er preget av høy endringstakt og usikkerhet.

- Dette gir oss arbeidsro til å videreutvikle våre strategier for å være enda bedre posisjonert for nye anbud og forretningsområder, sier basesjef ved ASCO Base Sandnessjøen, Ståle Edvardsen.

Klimatiltak
ASCO Norge AS jobber med en rekke initiativer knyttet til bærekraft og redusert CO2-utslipp. I samarbeid med havnene vi opererer i er det tatt initiativ til utvikling av landstrøm-løsninger for å redusere utslipp og støy fra fartøyer ved landligge.

ASCO Norge AS er også i ferd med et å utvikle et digitaliseringsverktøy som bidrar til optimalisering av logistikkflyt og ressursbruk, noe som i neste omgang vil bidra til betydelig reduksjon av miljøutslipp.

ASCO Norge
ASCO base Sandnessjøen