Equinor forlenger baseavtalen med NorSea Group

NorSea Group skal levere basetjenester i ytterligere to år for Equinor - gir trygghet for 1500 arbeidsplasser.

Ringvirkninger

Avtalen har avgjørende betydning for en rekke hjørnesteinsbedrifter langs kysten – og gir trygghet for rundt 1500 arbeidsplasser, direkte eller indirekte.

– Vi er stolte og ydmyke over at Equinor forlenger avtalen, som er svært viktig for NorSea Group og for våre dyktige leverandører og samarbeidspartnere langs kysten. Vi har skarpt fokus på sikre, smarte og grønne forsyninger til norsk sokkel – og skal fortsette å vise oss tilliten verdig, sier Ketil Holmgren, daglig leder på NorSea Polarbase AS.

Totalt 1500 arbeidsplasser

– Den nye avtalen gir forutsigbarhet til å forsterke vårt felles mål om bærekraftige operasjoner på norsk sokkel. Avtalen betyr også at vi holder stø kurs for strategien om å videreutvikle sterke lokale baser – og næringsklynger tilknyttet dem, sier Holmgren, og påpeker at kontrakten påvirker i overkant av 700 arbeidsplasser i NorSea – og nesten det dobbelte hvis man også regner med leverandører og samarbeidspartnere.  

For Norsea Polarbase as og næringsklyngen på Polarbase vil dette medføre at vi har sikret oss en god og forutsigbar aktivitet i årene som kommer.

Baseavtalen mellom Equinor og NorSea Group ble inngått i 2015. Avtalen hadde en varighet på seks år, med opsjon på forlengelse med to pluss to år. Avtalen, som er av historisk omfang, omfatter leveranser fra Stavanger til Hammerfest, inkludert Coast Center Base på Ågotnes og Mongstad.

Avtalen gjelder fra 1. juli 2021. Kontrakten er tildelt på vegne av Equinor-opererte lisenser på norsk sokkel.

Utslipp tilsvarende 2312 biler

NorSea Group samarbeider med Equinor for å redusere CO2-utslipp på logistikkoperasjonene. Et eksempel er felles innsats for økt bruk av landstrøm, som reduserer CO2-utslipp og støy fra fartøyene når de ligger ved kai på basene.

Den årlige reduksjonen av CO2-utslipp ved bruk av landstrøm på NorSea sine baser i dag, tilsvarer utslippene fra 2312 biler.

 

NorSea Group
Polarbase
Petro Arctic
Daglig leder Polarbase, Ketil Holmgren og statsråd Tina Bru