Viktig undersøkelse fra Norsk Industri

Alle bedrifter som besvarer undersøkelsen blir inkludert i rapportens oversikt over norske leverandører til havvind.

Spørreundersøkelse

For øyeblikket pågår et viktig arbeid for det som kan bli Norges neste store industrieventyr, nemlig havvind – og NORSK INDUSTRI er avhengig av ditt bidrag. Det tar i gjennomsnitt fire minutter å være med i undersøkelsen. Dette kan vise seg å bli fire viktige minutter for din bedrift.

Norsk Industri fikk i juni 10 millioner fra OED til å kartlegge norske leveransemodeller for havvind. En viktig del av arbeidet er den nevnte spørreundersøkelsen, se link nedenfor. Undersøkelsen har blant annet som formål å kartlegge all norsk teknologi, produkter og tjenester som kan inngå i leveranser til havvindbransjen. Dette gjelder både bunnfast og flytende, og teknologi, produkter og tjenester som eksisterer - eller er under utarbeiding.

Resultatene fra undersøkelsen utgjør store deler av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet, og alle biedrifter som besvarer undersøkelsen blir inkludert i en oversikt over norske leverandører til havvind i rapporten. 

For å sikre et gyldig kunnskapsgrunnlag er Norsk Industri helt avhengige av en høy deltagelse

Vær oppmerksom på at undersøkelsen må besvares på ny for hver teknologi/produkt/tjeneste som skal kategoriseres. Formatet er tilpasset både PC, nettbrett og mobil.

 SVAR PÅ UNDERSØKELSEN HER

Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, ta gjerne kontakt:  

Karoline Sjøen Andersen, arbeidsgruppeleder
karoline.sjoen@offshore-wind.no

Elly Bjerknes, prosjektleder
elly.bjerknes@norskindustri.no