Klart for gassproduksjon på Dvalin-feltet

Operatør Wintershall Dea svært optimistisk foran oppstart før jul

Gass

Nå er det klart for gassproduksjonen fra Dvalin-feltet utenfor Helgelandskysten.  Operatør Wintershall Dea anslår at det kan utvinnes 18 milliarder standard kubikkmeter gass fra feltet. Dette er ca 1/3 av størrelsen på Aasta Hansteen - feltet som ligger omtrent 320 kilometer vest for Bodø, og som kom i produksjon høsten 2018. Også her har Wintershall Dea et stort eierskap.

Oppstart før jul

Utbyggingen er på rundt elleve milliarder kroner, og Wintershall Dea forventer oppstart rundt månedsskiftet november/desember i år.
 -På samme måte som vi har klare ambisjoner for vår øvrige aktivitet i Norskehavet, ønsker vi å videreutvikle området rundt Dvalin-feltet. Derfor planlegger vi å bore en ny letebrønn på Dvalin Nord i løpet av 2021 eller 2022, sier kommunikasjonssjef i Wintershall Dea, Kjetil Hjertvik

Eksport via Polarled

Gassen fra Dvalin sendes til Heidrun-feltet som også ligger utenfor Nordlandskysten. Her foregår videre prosessering og eksport. Gassen eksporteres i rørledningen Polarled sammen med gassen fra Aasta Hansteen, og videre inn til Nyhamna i Midt-Norge. Herfra sendes gassen i rør til Storbritannia. Sammen med gassen er det også noe væske. Denne føres til eksisterende prosessanlegg på Heidrun, og videre via Heidrun lagerskip til tankskip. Neste trinn er transport til oljeraffineri.

Fire produksjonsbrønner

Dvalin er bygget ut med fire vertikale produksjonsbrønner, hvorav to brønner er knyttet til østdelen og to brønner til vestdelen av feltet. Boringen av de fire produksjonsbrønnene startet i august 2019 og er nå ferdigstilt.

Sugeanker fra Sandnessjøen

Westcon Helgeland fikk oppdraget med fabrikasjon av sugeanker til dette feltet, og basene i Sandenssjøen og Brønnøysund har sikrest seg langsiktige avtaler til Wintershall Dea sin øvrige aktivitet i området. Her skal det sannsynligvis bores flere brønner i løpet av de neste par årene. Selve prosjektet har hatt et betydelig norsk innhold med bygging av prosessmodul hos Aibel i Haugesund og bunnramme hos Aker i Egersund.

-Vi i Petro Arctic er godt fornøyd med at Wintershall Dea kommer i gang med sitt første egenopererte felt i Nord - Norge, og håper at de gjennom egne nye funn, eller sammen med andre gode partnere, fortsette å investere i nye olje og gassprosjekter her nord, sier Kjell Giæver i Petro Arctic.

Kjell Giæver, Petro Arctic og Kjetil Hjertvik, Wintershall Dea