Hammerfest LNG blir stengt i inntil 12 måneder

Det har i ukene etter hendelsen på Melkøya blitt jobbet systematisk og grundig med å kartlegge skadene etter brannen og vurdering av den tekniske tilstanden på anlegget.

Hammerfest LNG

Selv om mye kartleggingsarbeid fortsatt gjenstår, melder Equinor om at det vil være behov for en langvarig stans på inntil 12 måneder for å få Hammerfest LNG tilbake i produksjon.

Nå starter Equinor med reparasjoner og modifikasjoner på Snøhvit anlegget i Hammerfest.

Hva som var årsaken til denne alvorlige brannen er enda ikke avklart. Politiet, Ptil og Equinor fortsetter etterforskning og granskning av hendelsen.

Det er flere årsaker til den lange nedstengingen. I tillegg til selve brannskadeomfanget, ble det også benyttet store mengder saltvann til nedkjøling og slukkearbeid over et stort område, og i en slik nødsituasjon ble også anlegget «bråstoppet» noe som medfører ekstra arbeid når anlegget skal starte opp igjen. I tillegg står man midt i Corona-pandemien som gjør planleggingen ekstra krevende.

Selv om mye kartleggingsarbeid gjenstår, og usikkerheten er stor, så er nå vårt beste estimat for oppstart 1. oktober 2021, sier anleggsdirektør Andreas Sandvik.

– Vi vil benytte nedstengingsperioden til også å gjennomføre annet vedlikehold og utbedringsarbeid planlagt for 2021. Dette omfatter både løpende vedlikehold og vedlikehold planlagt i en revisjonsstans våren 2021, fortsetter Sandvik.

Equinor har satt ned en egen prosjektgruppe som skal ha ansvar for oppstart av LNG fabrikken i Finnmark.

Equinors industrikoordinator i Finnmark, Therese Bang-Larsen er glad for at det over mange år er bygget en robust og konkurransedyktig leverandørklynge i Hammerfest. Denne blir viktig når vi nå skal reparerer og starte opp fabrikken opp igjen.

I de neste ukene og månedene vil det bli betydelig arbeid på ulike områder. Equinors hovedkontraktører Aibel og Bilfinger vil være sentrale leverandører når dette arbeidet skal utførers.

Arbeidsomfang og hva som skal gjøres en enda ikke avklart. 

Equinor Hammerfest LNG i Finnmark er Europas eneste LNG-anlegg og et av Norges største industrianlegg. Anlegget har 150.000 unike deler og et ordinært vedlikeholdsprogram på ca. 270.000 timer hvert år.

Våre lokale medlemsbedrifter i Petro Arctic vil være viktige underleverandører til Aibel og Bilfinger i det omfattende arbeidet som nå skal starte opp. Vi i Petro Arctic har en god dialog med Equinor og deres hovedkontraktører og vi vil informere våre medlemsbedrifter fortløpende om behov og muligheter for underleveranser til oppstartprosjektet for Hammerfest LNG, sier Kjell Giæver i Petro Arctic.

Leverandørnettverk for Equinors anlegg

Petro Arctic er Equinors leverandørnettverk til Hammerfest LNG og samtlige av Equinors øvrige feltsenter i Nord Norge.

Ta gjerne kontakt med oss direkte i Petro Arctic hvis dere har generelle spørsmål om leveranser til Hammerfest LNG, eller noen av de øvrige feltsentrene Norne, Aasta Hansteen, eller Johan Castberg.

Kjell Giæver Direktør  +47 951 54 900  kg@petroarctic.no

Nina Kivijervi Jonassen Prosjektdirektør  +47  971 66 647   nkj@petroarctic.no

 

Petro Arctic
Equinor Hammerfest LNG