På skattejakt i nord

Forrige skattejakt ble til 10 000 milliarder på vår felles bankkonto. Hva skjer denne gangen, undrer direktør Kjell Giæver i Petro Arctic

Kronikk

Oljedirektoratet har vært på skattejakt i Nord - Norge. Denne gangen er det ikke olje eller gass de har jaktet på, men verdifulle mineraler på havbunnen. 

Med fartøyet Island Valiant har OD vært på skattejakt på Mohnsryggen, 50 mil nordvest for Tromsø.  Nå har de kommet vel i havn, og skattejegerne forteller om et vellykket tokt i nord. OD`s egen letedirektør, Torgeir Stordal, kaller dette et ekte pionertokt.  Boreoperasjoner er gjennomført for å ta prøver av de store mineralforekomstene.

Skatten, Mohns Treasure, ligger på nesten 3000 meters dyp, og kan inneholde verdifulle mineraler. Tidligere kjemiske analyser av havbunnen viser høyt innhold av jern, kobber, sink, kobolt, vanadium, wolfram og sølv. Alle metaller som er avgjørende i det grønne skiftet. Vi snakker om metaller og mineraler som er viktige for blant annet batteriteknologi, vindturbiner og mobiltelefoner.

Her har man boret på ultradypt vann med kveilerør. Borestrengen er kveilet på enn rull, dette har aldri vært gjort før noen steder i verden når man har jaktet på edle metaller. Erfaring og 50 års kompetanse fra petroleumsbransjen gjorde dette mulig. Norsk teknologi og subsea-industrien i Norge viser vei også på dette området.

Vi heier på skattejegerne fra Oljedirektoratet. Sist de jaktet på gull i havdypet, fant de «det sorte gull».  Dette har blitt til 10.000 milliarder på vår alles bankkonto. Nå venter vi spent på resultatet av årets skattejakt etter «Mohns Treasure»

 

 

Foto: Olje - og energidep.