Leverandørindustrien klar for grønne prosjekter

Havvind og hydrogen vil bidra til at Norge kan ivareta sin posisjon som energinasjon

Energi

Det mener utvalget som det siste året har jobbet med prosjektet "Fornybar industri til havs" i regi av Norsk Industri.

-  Nord Norge har unike energiressurser og ikke minst en dyktig og konkurransekraftig leverandørindustri. Nå er er vi klare til å levere til havvindprosjekter og til de mange spennende grønne hydrogenprosjekenet som nå kommer på løpende bånd over hele Norge, sier Kjell Giæver i Petro Arctic.


Han sitter i bransjestyret i Norsk Industri, og har de siste året vært involvert i det nevnte prosjektet som nylig ble omtalt av Norsk Industri. 

Utvalget har jobbet med hvordan Norge skal ivareta sin posisjon som energinasjon i en verden som i fremtiden vil etterspørre stadig mer fornybar energi og teknologi. Havvind og hydrogen er hete ord i denne sammenheng.

– En nasjonal satsing på havvind representerer en mulighet for Norge til å utvikle en sterk leverandørindustri og samtidig beholde posisjonen som energinasjon i en verden som etterspør mer fornybar energi og teknologi, sier utvalgsleder Geir Ove Karlsen, SVP Operations and Government Affairs fra Aker Offshore Wind til Norsk Industri. 

Rapportene "Rammeverk for havvind" og "Hydrogen" vil nå bli presentert i møter med myndigheter og industrien. Arbeidet med offshore vind fortsetter med stor hastighet gjennom Arbeidsutvalget og gjennom prosjektet om "Leveransemodeller til offshore vind".

Equinor