På grønne vinger i nord

Kombinasjonen nordnorsk industri og geografi er svært velegnet til å vise verden at hydrogen kan brukes som drivstoff i lufta.

Kronikk

Det går fram i denne kronikken, skrevet av Kjell Giæver på vegne av bedriftsklyngen Energi i Nord

I 1934 ble Widerøe etablert av seks flyentusiaster på Ingierstrand utenfor Oslo. Det første flyet til selskapet var et grønnlakkert Waco sjøfly. Flyet ble levert grønt fra fabrikken, og denne fargen har siden vært selskapets kjennemerke. Sommeren 1968 var selskapet med på en av de viktigste hendelser i moderne kommunikasjon i Nord-Norge, da startet de flygninger på det nye kortbanenettet. Nå ble hele den nordlige landsdelen og deler av Vestlandet knyttet sammen av den velkjente grønne Twin Otter`en. På 90 tallet kom dagens Dash 8 nordover, og fortsatt i dag er denne «grønne flymaskinen» et av landsdelens viktigste transportmiddel.

Widerøe har sitt hovedkontor i Nord-Norge, og satser stort på ny teknologi og en mer bærekraftig luftfart. Faktisk har Widerøes en ambisjon om å bli et av de første flyselskap i verden som blir tilnærmet utslippsfrie. Da passet det vel perfekt at det Los Angeles-baserte selskapet Universal Hydrogen denne uke presenterte planer for å konvertere Dash 8 til hydrogendrift med elektriske motorer. Tidligere i sommer annonserte Airbus at selskapet skrinlegger batteridrevne fly, og satser alt på hydrogen som drivstoff, både i en jetmotor og i propellfly.

«Hydrogen som primær energikilde er et alternativ som Airbus mener har et eksepsjonelt potensial som et rent drivstoff, og som trolig vil bli en løsning for luftfarten og mange andre industrier for å møte målene om klimanøytralitet», uttalte Airbus.

Flere spennende miljøer i nord jobber med produksjon og transport av hydrogen, i Berlevåg skal man produsere hydrogen fra vindkraft, i Glomfjord skal noe av vannkraften bli til utslippsfritt drivstoff, og på Mo skal en ny Hydrogen-hub skapes.

I tillegg er det store gassreserver på havbunnen i Barentshavet som kan reformeres til hydrogen. Når CO2’en fra gassen samles opp og lagres, blir også en slik løsning klimavennlig.

Alt dette passer perfekt med "Ny by – ny flyplass" som Avinor og Bodø kommune sammen skal bygge i nord. Sintef kaller den nye byen for et grønt energiknutepunkt. Nærmere bestemt en "sentral" for lading av batterier, og fylling av hydrogen til drivstoff.

Når alt står ferdig, kan byen og flyplassen levere grønn strøm og utslippsfritt hydrogen til elektrisk drevne busser, taxier, søppelbiler, ferger, tog og hurtigbåter – samt litt på sikt også til Widerøes «grønne fugler i nord»

Over hele landsdelen er det lignende planer for havner og andre knutepunkt for grønne energifyllestasjoner og lademuligheter.

Helt siden Viggo Widerøe kjøpet sitt første grønne sjøfly i 1934, har norsk luftfart vært en sentral del av kommunikasjonen til folk langs fjord og fjell, hav og kyst i hele Norge. Nå har vi i nord unike muligheter til å vise verden hvordan fremtiden kan se ut på «grønne vinger» i energilandsdelen langt mot nord.

Avinor