Foreslår kompenserende tiltak etter Veidnes-nei

Kjell Giæver foreslår at regjeringen nå tar initiativ til en arbeidsgruppe ledet av industrien selv, hvor målet er økte, varige ringvirkninger.

Kronikk

Regjeringen sier nei til Veidnes

Nå har Regjeringen gjort en endelig beslutning om nei til ilandføring av oljen i Finnmark. De begrunner dette med at de ulike løsningene som er vurdert, ikke er lønnsomme, verken for selskapene eller samfunnet.

- I Petro Arctic er vi ikke overrasket, sier direktør Kjell Giæver. Han viser til at regjeringen allerede for cirka 2 år siden orienterte Stortinget om at Equinor anbefalte et nei til terminal på Veidnes.
- Nå når beslutningen på nytt er tatt i ei negativ retning, er vi mange i nord som hadde håpet og jobbet hardt for et annet svar enn det Regjeringen har gitt oss i dag, sier Kjell Giæver, og uttrykker skuffelsen slik: 
- Oljeterminalen i Honningsvåg skulle være et viktige kapittel i historien om ringvirkninger av olje- og gassaktiviteter i Nord Norge.

Nå står siste runde i Stortinget, når statsbudsjettet skal godkjennes av flertallet.

Samtidig understreker han at vi må se framover.

- Nå må andre muligheter på bordet. Her har vi alle et stort ansvar: Politikere, myndigheter, oljeselskap og vi som jobber med næringsutvikling i nord.

Kjell Giæver foreslår konkret at regjeringen nå tar initiativ til en arbeidsgruppe ledet av industrien selv, hvor målet er konkrete forslag til økte, varige ringvirkninger av Norges viktigste næring. I tillegg til dette må man komme opp med kompenserende tiltak for Nordkapp regionen som i over sju år har ventet på den lovede terminalen, og dermed blitt satt i en vanskelig sitasjon.

- Legitimitet til oljenæringen fra oss som bor her nord, er helt avgjørende for videre inntekter og aktiviteter til havs for denne viktige næringen. Nå må vi alle kjenne på dette alvoret og være vårt ansvar bevist, sier Kjell Giæver i Petro Arctic.