Corona rammer de minste bedriftene verst

Det viser ny undersøkelse fra Norsk Industri. Den representerer nærmere halvparten av medlemsmassen.

Covid-19

Analysen tegner et bilde av situasjonen pr. 23. september 2020. 

Nesten 60% opplever ordrenedgang sammenlignet med et normalår. Kun 10% opplever økning på mer enn 5%. Det totale bildet tilsier at rundt en tredjedel av industriberiftene har et år som er noenlunde på linje med 2019. 

Forbruket har vridd seg over mot "de nære ting", og det avspeiler seg i at næringer som normalt selger til flyindustrien, messearrangører, hoteller med mer, sliter mest. 

Deler av leverandørindustrien sliter fortsatt. Dette handler i stor grad om det internasjonale markedet. Mange bedrifter i leverandørindustrien videreutvikler seg nå delvis over mot andre markeder, og får flere bein å stå på. Havvind, havbruk og landbasert prosessindustri er eksempler på dette.

Den digitale læringskurven har vært bratt, og gitt produktive utslag. Mange gir uttrykk for at framtidig salg og kundehåndtering i større grad vil foregå digitalt. 

Les hele undersøkelsen her