Fortsatt drift ved Aker Solutions i Sandnessjøen

Takket være skattepakke og fusjon med Kværner vil Aker Solutions fortsette sin produksjon i Sandnessjøen.

Ringvirkninger

Det er Aker Solutions som selv bringer nyheten på sin hjemmeside.
- Den nye situasjonen, kombinert med den foreslåtte fusjonen med Kværner, gjør det blant annet mulig for selskapet å fortsette driften ved verftet i Sandnessjøen, heter det i pressemeldingen.

Samlet næringsliv leverte opprop

Et samlet næringsliv leverte i vår et opprop for å styrke nordnorsk industri. Da Aker Solutions bestemte seg for å legge den virksomheten i Sandnessjøen, var det krisestemning på Helgeland. Også mange små bedrifter ville rammes hardt av en produksjonsstopp. 

De ansatte fikk gledesbudskapet overrakt under et allmøte mandag 14. september, og det skal ikke mye fantasi til for å forestille seg at jubelen stod i taket.

Tidhorisont ut 2022

- Når et verksted i tillegg får en tidshorisont fram til 2022 å forholde seg til, så snakker vi om en ganske lang horisont for et verksted, sier Thomas Borgen, (bildet), prosjektleder for Olje - og gassklyngen Helgeland. Når Aker Solutions nå valgte å dele kortene ut på nytt etter fusjonen med Kværner, er han svært fornøyd med at drift i Sandnessjøen ble en del av den nye strategien. 

Viktig for flere industriprojekter

- Vi er svært fornøyd med på denne måten å kunne beholde den spisskompetansen vi har i regionen. Ikke bare er det en stor gevinst å beholde de 60-70 arbeidsplassene som en stund lå an til å gå tapt. Det er også svært viktig i forhold til havvindprosjektet vi nå jobber med. Vi trenger en tydelig og kompetent industriaktør, noe vi mener styrker Helgelands posisjon i havvindprosjektet, mener Thomas Borgen. 

Hjørnesteinsbedriften berget                                                                 

                                                                     Også direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver, gleder seg stort over nyheten om bergede arbeidsplasser på Helgeland. 
- Dette er en jubeldag for hele regionen, sier Giæver, som tidlig tok til orde for at hver stein måtte snues for å berge en viktig hjørnesteinsbedrift på Helgeland. Nå gleder han seg stort over at viktig kompetanse blir værende i regionen. 

Bildet viser direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver (t.v.) og prosjektleder i Olje - og gassklyngen Helgeland, Thomas Borgen.