Mener Vestfjord - ferjene er klar for hydrogen

Lange ferjestrekninger klarer seg ikke med batteri. Det må hydrogen til, mener Glomfjord Hydrogen

Kronikk

Bakgrunn: 31. desember 2022 går dagens kontrakt for drift av fergesambandet Bodø-Værøy-Røst-Moskenes ut, og nye anbu skal avgjøres i god tid før dette. En av bedriftene som er svært spent på utfallet av den nye anbudsrunden, er vår medlemsbedrift Glomfjord Hydrogen. Nå jobber sterke krefter for å erstatte hydrogen med biogass. 

Prosjektleder for Grønn skipsfart i Norsk Klimastiftelse, Kirsten Å. Øystese,publiserte nylig denne kommentaren, der hun støtter tanken om hydrogendrevne vestfjordferjer. 

I løpet av neste år vil vi ha 60 batteriferjer i Norge. Men for de lange strekningene må andre løsninger til for å nå målet om utslippsfrie transportårer. 

Klar faglig anbefaling fra Statens Vegvesen

Fergesambandet som skal på anbud, er Vestfjordsambandet mellom Bodø og Moskenes ytterst i Lofoten - en fergetur på over 3 timer.
- Statens vegvesen har levert sin klare faglige anbefaling til regjeringen om at det stilles krav til hydrogendrift på sambandet - en anbefaling basert på en helhetlig plan for fergene på riksveinettet hvor også andre energibærere har vært vurdert, sier daglig leder i Glomfjord Hydrogen, Finn Nordmo. Han mener at et hydrogenanbud åpner for at også andre brukergrupper får tilgang til hydrogen i regionen.

(Bildet: Finn Nordmo, daglig leder Glomfjord Hydrogen) 

Også Jon Andre Løkke, styreleder Glomfjord Hydrogen, er klar i sin tale:
- Vi har hele verdikjeden for produksjon, flytendegjøring og transport fra Glomfjord til Bodø klar.
Han mener at de både vil være konkurransedyktige på pris, med godt utprøvd teknologi. 

Norge på etterskudd
1.juni lanserte regjeringen Norges første hydrogenstrategi. I samme tidsperiode ble det lansert hydrogenstrategier både i EU og fra europeiske nasjoner med store bevilgninger.

Glomfjord Hydrogen setter spørsmålstegn ved at norske investeringer i hydrogen uteblir, mens EU antyder investeringer på rundt 4 000 – 6 000 mrd kroner frem mot 2030.
- For å få ballen til å rulle må man begynne med et prosjekt av en viss størrelse, og Vestfjorden er et sånt prosjekt, sier Nordvik. Han argumenterer med at Vestfjordensambandet i såfal vil representere et valg av retning i en tid der andre nasjoner satser.

Jon Andre Løkke, styreleder Glomfjord Hydrogen