Gratis, digitalt EPIM JQS-kurs

23. september inviteres det til innføringskurs i EPIM JQS - operatørselskapenes eneste felles leverandørregister for bruk av alle operatører på norsk sokkel. I tillegg får vi en oppdatering fra Equinor om Snøhvit Future-prosjektet.

Arrangement

Felles kvalifikasjonsordning

- EPIM JQS er et leverandørregister og en kunnskapsbase som benyttes for å finne kvalifiserte leverandører. Norsk olje og gass administrerer ordningen på vegne av operatørselskapene, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic.
- På kurset har vi med Tove Elin Henriksen som er tjenesteansvarlig for EPIM, JQS og prosjektleder Andre Oaland. De vil gi oss utfyllende informasjon om ordningen, samt hvordan man blir en del av denne. 

Kurset gjennomføres i samarbeid med LU-Havtek (Leverandørutvikling Havteknologi).

Ønsker flere nordnorske bedrifter registret

Dette blir andre gang Petro Arctic arrangerer kurs i EPIM JQS.
- Heldigvis ser vi at flere og flere aktører fra nordnorsk leverandørindustri tar del i ordningen. I dag er rundt 10-15 % av våre medlemsbedrifter med i ordningen, sier Kivijervi Jonassen.
- Vi ønsker flere med, slik at vi bedre får synliggjort mangfoldet av varer og tjenester vi kan levere fra landsdelen, sier Jonassen. Hun påpeker samtidig at det å være registrert i EPIM ikke gir noen garanti for leveranser.
- Men det er et godt utgangspunkt for å bli vurdert.

Markedsmuligheter

Industrikoordinator for Equinor i Finnmark, Therese Bang-Larsen, sier EPIM JQS er Equinors foretrukne system for å søke etter leverandører.
- I løpet av kurset vil prosjektleder Supply Chain, Svein Omdal, forklare mer inngående hvordan vi som selskap benytter EPIM JQS når vi velger våre leverandører. Hun sier videre at 
Equinor bestreber seg på stadig å øke lokalt innhold når kontrakter tildeles.
- Derfor er det viktig for oss at flest mulig av de som ønsker å levere til oss er registrert i EPIM JQS, sier Bang-Larsen.

Store investeringer framover

Det planlegges store investeringer ved Hammerfest LNG som omhandler onshore kompresjon og mulig elektrifisering av anlegget.
- Anskaffelsesleder i prosjektet Snøhvit Future Phases 2, vil informere kursdeltakerne om status i prosjektet, veien videre og muligheter for lokale leveranser, avslutter Therese Bang-Larsen

Detaljert program og link til påmelding finner du HER.

Nina Kivijervi Jonassen og Therese Bang-Larsen