Levertrapporten publisert for 10. gang

Direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver, oppfordrer til å ta bransjens fremtidsuro på alvor. Samtidig gleder han seg over gode tall i årets rapport.

Levertrapporten 2019

På ti år har bedrifter i Nord-Norge levert varer og tjenester for til sammen 41,1 milliarder kroner til petroleumsnæringen. 20.567 årsverk var forbundet med leveransene.

Det er Kunnskapsparken Bodø som for tiende gang presenterer Levert.

-Årets rapport tar oss med på en spennende reise gjennom et tiår preget av oppturer og nedturer i petroleumsbransjen. For mange nordnorske bedrifter snakker vi om et industrieventyr det ikke var mulig å forutse, og vi snakker også om en enestående vilje og evne til å omstille seg. Uten et næringsliv og et samfunn i verdensklasse hadde vi aldri klart å oppnå en slik verdiskaping. 41 milliarder på 10 år bare begynnelsen, de neste 10 årene blir enda bedre. Fremover skal våre medlemsbedrifter ta en enda større del av kaka, sier direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver.
Han er en av dem som har fulgt aller tettest på bransjen det siste tiåret.

Ta prognosene på alvor
- Vi snakker om en bransje med stor evne til å forutse både nedturer og oppturer, og bransjens egne prognoser gjennom Levert-rapporten har vist seg å stemme godt. Vi må derfor ta den usikkerheten som råder når det gjelder de neste årene, på dypeste alvor.
I 2019 var 1749 årsverk knyttet til petroleumsrelaterte leveranser. 178 nordnorske bedrifter leverte spesifikt til petroleumsbransjen. 79 av disse er å finne i Nordland, 39 i Troms og 60 i Finnmark. Går det som leverandørene forventer, vil leveransene i 2020 bli på 3,6 milliarder kroner. Antall utførte årsverk ventes å falle med 230 sammenlignet med 2019.


Sandnessjøen størst i Nordland
- I Nordland var Sandnessjøen størst på oljeleveranser i 2019. Mange års hardt og målrettet arbeid har gitt resultater. Dyktig industribedrifter på Helgeland og oljeselskaper som bruker Westcon Helgeland og basen på Horvneset, gir omsetningsvekst på mer enn 50 prosent. Men mørke skyer truer i horisonten. Aker Solutions har varslet nedleggelse av sitt verft på Helgeland, og dette kan bety slutten på fabrikasjon av store undervannskonstruksjoner i Nord-Norge. Nå må alle gode krefter mobiliseres slik at veksten på Helgeland kan fortsette, sier Kjell Giæver.

80% tilskrives nordnorske installasjoner
Hele 75 prosent av leveransene fra nordnorsk leverandørindustri gikk til kunder eller prosjekter i Nord-Norge. I sum utgjorde dette nesten 3 milliarder kroner, en økning på 200 millioner kroner fra 2018. Hele 80 prosent av leveransene til nordnorske kunder og prosjekter i 2019 kunne tilskrives de nordnorske installasjonene som var i drift.

Aktivitet i nord skaper ringvirkninger
-Dette sier mye om viktigheten av aktivitet i nord, både på land og offshore. Nordnorske bedrifter er flinke til å benytte hverandres kompetanse, og tallene viser at når også olje – og gassprodusentene forstår viktigheten av å skape ringvirkninger som bidrar til levende lokalsamfunn i nord, vil vi kunne fortsette denne viktige trenden, også i omstillingstider, sier Kjell Giæver.

Høyere utdanning øker
Han finner også grunn til å glede seg over at for første gang siden 2013 har antall årsverk utført av personer med høyere utdanning, økt i Nord-Norge. Veksten skjedde i Nordland og Troms.
- Bedriftene har satset på å styrke egen kompetanse, og vi må vokte oss vel for å la denne kompetansen forsvinne fra nord. Skal vi ha levende industrisamfunn, må vi verdsette og videreutvikle spisskompetanse og erfaringsbasert kunnskap, også i nedgangstider. Det er et viktig samfunnsansvar, avslutter Kjell Giæver.