Fikk 1,5 millioner fra Innovasjon Norge

Olje - og gassklyngen Helgeland søkte om penger til to prosjekter - og fikk begge

Leverandørindustrien

Prosjektledelsen i Olje - og gassklyngen Helgeland jobbet før ferien med et par hasteutlysninger fra Innovasjon Norge. Utlysningene var spesifikt rettet mot klynger.
- Nå kan vi med stor glede melde at begge søknadene ble innvilget, sier prosjektleder Thomas Borgen (bildet).

Fokus på gode ideér

Det ene prosjektet handler om innovasjonsrådgivning til små og mellomstore bedrifter.
Midlene er øremerket møter med klyngebedrifter for å kartlegge innovasjonsprosjekter, samt presentere finansieringsmuligheter. 
- Vi vil også gjennomføre workshop med ekstern kursholder for å gi kunnskap om hvordan prosjektideer gjennomføres i praksis, sier Borgen. 
Bedriftene vil bli fulgt opp i ettertid med tanke på å identifisere samarbeidspartnere.

Klar for havvindsatsing

OGH har stått på barrikadene for verdiskaping på Helgeland, og over tid orientert seg mot havvind. Bildet viser arbeidsgruppen som jobbet med havvindprosjektet. F.v.: Annbjørg Skjerve (Aker Solutions), Kyrre Sørensen (Aker BP), Eli Hunnes (SINTEF Helgeland), Charles Lien (Bring Cargo Offshore) og Thomas Borgen (Olje- og Gassklynge Helgeland)

Det et nettopp dette den andre søknaden til Innovasjon Norge omhandlet: Utviking av en leveransemodell for havvind. 
- Gjennom en forstudie ønsker vi å posisjonere aktører for flytende havvind på Helgeland, sier Borgen, som også ønsker en kartlegging av bedrifter som er aktuelle for havvindsatsingen.  
- Gjennom nettverksbygging og markedsarbeid for å finne samarbeidspartnere og kunder, vil vi utvikle avtaleverk for samarbeid mellom aktører på og utenfor Helgeland.
I prosjektet inngår også behovsanalyse for hovedprosjektet, og analyse av  «veikartet» for utvikling av lønnsom havvind.

I følge Thomas Borgen starter prosjektene umiddelbart og skal i utgangspunktet vært ferdig i år.