Høyrepolitikere på banen for Veidnes

Det kom ingen garanti om terminal på Veidnes da Høyres delegasjon møtte olje - og energiminister Tina Bru.

Politikk

En delegasjon fra Troms og Finnmark Høyre møtte olje - og energiminister Tina Bru.  Til stede på møtet var f.v.: Fra venstre: Christine B. Killie (gruppeleder Troms og Finnmark Høyre i fylkestinget), Benjamin Furuly, Marianne Haukland (stortingsrepresentant for Finnmark Høyre), Sirin Figenschou Høyen, Dan Nilsen, Sharon Fjellvang, statssekretær Tony Christian Tiller og Tina Bru, olje- og energiminister. 

På Veidnes i Finnmark var det opprinnelig planlagt at oljen fra Johan Castberg-feltet skulle ilandføres i en omlastingssterminal, noe Equinor gikk bort fra i fjor høst. 

I forbindelse med "oljepakken" som ble lansert i forbindele med coronatiltakene, var det stor optimisme rundt veidnessaken. 

Ber om at ESA-problemstilling ryddes av veien

- Vi forstår at holdningen deres er å prøve å løse dette. Videre bad vi misteren om å sende en notifikasjon til ESA slik at vi eventuelt får ryddet den problemstillingen av veien, sier Dan Nilsen, leder i Nordkapp Høyre.

Vi skrev tidligere om Industri Energi som utredet denne saken gjennom advokatfirmaet Selmer. De konkluderte med at det ikke er i strid med EØS-reglene å gi skattefordeler som kommer en ilandføringssentral til gode. 

Ingen garanti

- Vi la en forventning om at notifikasjonen blir sendt, og Tina Bru lovet å sjekke saken vedrørende behandlingstid, sier Dan Nilsen videre.

Noen garanti ble det imidlertid ikke. Men i møtet med Bru hadde delegasjonen fra nord en klar beskjed. Til enerwe.no uttalte stortingsrepresentant Marianne Haukland fra Finnmark:
- Vår beskjed til ministeren var klar og tydelig. Vi forventer at Høyre bidrar til å finne en løsning på Veidnes. I mange år har det vært usikkerhet rundt etablering, men nå har Stortinget bedt Regjeringen om å sikre en løsning. Det forventer vi ministeren følger opp.