Misnøye med basevalg

Petro Arctic og leverandørindustrien på Helgeland er lite fornøyd med at ConcoPhillips velger å benytte base i Kristiansund.

Leteaktivitet

Flere representanter for leverandørindustrien på Helgeland gikk nylig ut og kritiserte ConcoPhillips for ikke å se viktigheten av å benytte lokale baser under leteboringer i området. For å serve riggen, Leiv Eiriksson, har ConocoPhillips valgt å benytte base i Kristiansund istedenfor å bruke basene på Helgeland. 

Etablert infrastrukturNina Kivijervi Jonassen, prosjektdirektør Petro Arctic

- Leteaktiviteten er et veldig viktig bidrag til ringvirkningene i nord, og vi i Petro Arctic er ikke fornøyd med at man velger å ikke benytte seg av den allerede etablerte infrastrukturen i området, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i leverandørnettverket Petro Arctic.

- Hvis vi skal få bygd opp tilstrekkelig med kompetanse og skape arbeidsplasser i landsdelen, er vi helt avhengig av at de operatørene som har aktivitet i regionen støtter opp om basene som er etablert, sier hun.                                                              

Warka og Slagugle

Denne uka forventer man at riggen Leiv Eiriksson er på plass utenfor Helgelandskysten for å bore Warka-prospektet for ConocoPhillips. Warka ligger ca 30 km vest for Skarv FPSO i Norskehavet. Etter at Warka-prospektet er ferdig skal riggen bore prospektet Slagugle som ligger i samme område. ConocoPhillips er operatør i lisensene. 

Praktiske grunner

- For de to letebrønnene Warka og Slagugle vil NorSea Vestbase i Kristiansund være forsyningsbase for riggen, sier pressekontakt i ConcoPhillips, Stig S. Kvenseth. Han mener at ringvirkninger av forsyninger for to enkeltstående letebrønner, Warka og Slagugle, er relativt begrensede da utstyr og materialer i all vesentlig grad vil bli transport sørfra for utskiping fra en forsyningsbase. 

- Av praktiske grunner valgte ConocoPhillips NorSea Vestbase som vi også har kontrakt med som forsyningsbase for driften av feltene våre i Ekofisk-området, sier Kvenseth. 

Ny vurdering ved en eventuell utbygging

Han sier videre at dersom leteaktiviteten fører til en utbygging, vil valg av forsyningsbase og helikoptertjenester bli en naturlig og viktig  del av de vurderingene som må gjøres, inkludert oppbygging av lager og tjenester av våre leverandører på valgte lokasjon.  En eventuell utbygging har et langt større behov for tjenester og materialer med  ringvirkninger lokalt og regionalt enn det behovet som to letebrønner representerer, sier Kvenset.

Håper på økt aktivitet

- Vi ønsker ConocoPhillips og partnere lykke til med boringene og krysser fingrene for funn. Det er ved drivverdige funn vi har mulighet for de store ringvirkningene og økt aktivitet - både på basene og hos øvrig nordnorsk leverandørindustri, avslutter Kivijervi Jonassen.

Leiv Eiriksson