Kan ikke skylde på EØS-regler

Industri Energi har fått advokatfirmaet Selmer til å vurdere hvorvidt stortingsvedtaket om ilandføring på Veidnes i Finnmark vil være i strid med EØS-avtalen.

Politikk

Forbundet fikk nylig utarbeidet et notat av advokatfirmaet Selmer, der statlig støtte til en oljeterminal på Veidnes ble vurdert i forhold til om det er i strid med EØS-reglene.

Den nylig vedtatte oljepakken gav nytt håp om ilandsføringsterminal etter at Equinor i fjor la prosjektet på is. På Veidnes stod jubelen i taket da sentrale politikere gikk ut og lovet terminal. I ettertid har blant annet oljeminister Tina Bru stilt spørsmål ved om statlig støtte er lovlig. 

Advokatene i Selmer har konkludert at støttevilkårene mest sannsynlig er oppfylt, og eksemplifiserer dette med Korstø og Kollsnes. Dette er eksempler på at anlegget delvis kan falle inn under petroleumsskatteloven. Vilkårene for støtte vil i følge rapporten også oppfylles om Veidnes ikke får oljeskatt, men i stedet får statsstøtte.

Les mer HER

Full jubel over oljepakken på Veidnes