Andreas (31) satser på kort responstid

Dreining bort fra store anbud gav gode tall for MoMek Oilservice

Ringvirkninger

Da Andreas Lie (31) i 2019 gikk inn i rollen som daglig leder ved MoMek Oilfieldservice, var det med  allsidig erfaring i bagasjen, både fra MoMek og andre prosjekter direkte tilknyttet oljebransjen.

Platearbeider

Det var i leverandørindustrien karrieren startet. Eller for å starte enda tidligere: En unggutt som ikke helt visste hva han hadde lyst til, foreldre som gjerne hadde sett at han kom seg på skolebenken, og en mekanisk interesse han hadde utviklet gjennom bilcross. Dermed ble det mekaniske fag, det som i dag tilsvarer TIP. En lærer fant praksisplass til Andreas på Ranasmia, og «noen» oppdaget at unggutten kunne sveise. Neste stopp ble derfor MoMek og fagbrev som platearbeider.

Prosjektleder

-Jeg var en av dem som ble innleid av Aibel for å jobbe på Norneskipet, forteller han.
Den nyutdannede platearbeideren visste tydeligvis å gjøre se bemerket, for ikke lenge etter satt han på Equinors kontor i Stjørdal med tittelen Mekanisk ferdigstillingsingeniør. Her var han med i et lederteam for et prosjekt på Norneskipet, fulgte opp leveranser og kvalitetssikret prosesser. En utrolig nyttig praksis å ta med seg inn i jobben han har i dag.

-Ja, det var en bratt læringskurve, men jeg havnet i en flott gjeng. Jeg så heller ikke noe ulikt, og var ofte ute på skipet i ukevis for å følge opp prosjektet, forteller Andreas.

Omstillingsvilje og presisjon

På samme måte omtaler han gjengen han samarbeider med i dag på MoMek. En omstillingsvillig arbeidsstokk som yter det lille ekstra på kort varsel, med spisskompetanse innen kompliserte og detaljerte maskineringsprosesser. Spesielt nevner han sin makker i OilfieldService, Odd Helge Kverneng (Bildet) som med sin solide faglige bakgrunn bidrar inn i teamet med den erfaringen Andreas nødvendigvis ikke har rukket å skaffe seg. 

Flere og mindre oppdrag

- Vi har det siste året vridd oppdragene fra de store anbudene, til små leveranser med store presisjonskrav og kort leveringstid. Det har vist seg å være riktig, mener Andreas, ut fra tallene som i dag foreligger.
-Det er der vi skal være framover. MoMek kan levere på kort varsel, vi skal ta oppdrag med kort responstid. Vi er bygd på denne kulturen, og den tar vi med oss inn i en ny tid med store krav til omstillingsevne og spisskompetanse, sier Andreas.

Havhus og pappaperm

Evnen og lysten til å kaste seg uti nye ting har også ført med seg prosjekter på fritiden. Havhus, for eksempel, som har fått store nasjonale medieoppslag med påfølgende interesse fra både privat – og bedriftsmarkedet.
- Men akkurat nå er det pappapermisjon som gjelder, sier Andreas Lie.

 

 

Andreas Lie