Ny runde med unikt studietilbud

Vil ruste leverandørindustrien for svingninger i markedet

Kompetanse
Søknadsfristen går ut 1. august. 

Tilbudet ved UiT er utviklet og gjennomføres i samarbeid med Leverandørutvikling Havteknologi (LU Havtek), et prosjekt i regi av Equinor og Innovasjon Norge. Hovedmålet til LU Havtek er å bidra til utvikling av en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri som kan tilby tjenester til havnæringene i Nord-Norge.

Konkurransestrategier og innovasjon

Prosjektansvarlig i Gratanglaks, Monica Eide - Hermansen (bildet) er en av 25 deltakere fra nordnorsk leverandørindustri og havbruksnæringen som har satt seg på skolebenken for å lære mer om blant annet innovasjon, ledelse av utviklingsprosjekter, konkurransestrategier, kontraktshåndtering og det offentlige virkemiddelapparatet.

Erfaringsdeling

- Vi deler erfaringer, lytter og lærer av hverandre. Mine kolleger skjønner verdien av min deltakelse på studiet, og hele bedriften får ny kunnskap av at vi er representert, sier Eide-Hermansen. Hun har opplevd det som spennende og nyttig å lære noe nytt, og ser det svært verdifullt i sammenheng med de oppgavene hun i dag har i bedriften, nemlig å strukturere bedriftens prosjekter. 

Studiet legger også opp til gruppearbeid, der deltakerne deler syn og erfaringer både når det gjelder innovasjonsprosesser og organisasjonsutvikling. 
- For meg har særlig temaene organisasjonskultur og prosjektplanlegging truffet godt opp mot jobben som prosjektansvarlig, sier Monica. 

Leverandørutviklingsprogram

 Prosjektleder for LU Havtek, Ann Cecilie Ursin Hilling i Kunnskapsparken Bodø, som sammen med Halti Næringshage og Næringshagen Midt-Troms styrer leverandørutviklingsprogrammet, gleder seg både over tilbakemeldingene fra deltakerne, og ikke minst at det nå lyses ut en ny runde med studiet.
- Vi jobber hele tiden for økte leveranser fra Nord-Norge, rettet mot havbruk, fiskeri, maritim næring og petroleum. Det første kullet på studietilbudet ble fulltegnet, og vi både håper og forventer fulltegning også ved opptaket 1. august, sier Ursin Hillilng.

Delt kunnskap - flere muligheter


Et sterkt fokus i LU Havtek har vært erfaringsutveksling på tvers av leverandørindustrien, samt hvordan i etablert teknologi og kunnskap i en næring, også kan nyttegjøres av andre næringer. 
- Et klasseeksempel på akkurat dette er hvordan Havfarmen til Nordlaks har benyttet seg av teknologi og mange års erfaring fra offshorenæringen. Slike eksempler kommer vi til å se flere av fremover, sier Ursin Hilling. Hun mener at timingen er perfekt for å tilegne seg ny kunnskap. 

- Vi påvirkes av svingende etterspørsel, og de som får fotfeste som leverandør til flere bransjer, er de som står best rustet til å håndtere svingninger i etterspørselen i de globale markedene. Havnæringene i Nord-Norge er i stor grad utsatt for konjunkturer i verdensøkonomien, og studietilbudet ved UiT er en veldig god plass å starte for de som vil utvikle sin bedrift, sier Ann Cecilie Ursin Hilling. 

Søknadsfristen for opptak er 1. august. Mer informasjon om studietilbudet, inkludert søknadsskjema og emnebeskrivelse finner du her 

Kunnskapsparken Bodø
Ann Cecilie Ursin Hilling