Er Nord-Norge oljepakkevinner?

Sett i bakspeilet vil oljepakka bli meislet inn i historien som et resultat av velutviklet politisk finmotorikk, mener Kjell Giæver.

Kronikk

Etter flere intense uker med forhandlinger, medieutspill og politisk drakamp, kom endelig oljepakka på plass, og med den en bred enighet blant de store partiene på Stortinget.

Historien om lav oljepris og corona er dramatisk nok. Den handler om sysselsetting, verdiskaping og samfunnsutvikling i nord, men med negativt fortegn: Den handler om stor fare for varig tap av arbeidsplasser, industrikapasitet og spisskompetanse langs hele kysten.

Det var derfor en hel landsdel samlet seg om et høyt varsko. Oljepakka måtte på plass. Nå gjaldt det å stå skulder ved skulder for en sak som angår flere enn oss selv. Når resultat nå er en realitet, kan vi slippe jubelen løs. Jubel for oljepakka, for arbeidsplasser. Jubel for at bygd og by kan se lysere på framtiden.

Hele norsk sokkel er utviklet gjennom godt politisk håndverk, og av en dyktig petroleumsnæring. Sett i bakspeilet vil oljepakka bli meislet inn i historien som et resultat av velutviklet politisk finmotorikk. Gjennom vedtaket vil flere gigantiske industriprosjekt bli realisert, verft og verksteder langs hele kysten vil på nytt fylles opp av stål som skal bearbeides og fraktes, og konsulentfirma vil få prestisjeoppdrag som drar kompetente og innovative ingeniører til landsdelen.

Gigantfeltet Wisting langt nord i Barentshavet blir etter alle solemerker et nytt og viktig feltsenter i nord. Tusenvis av nye årsverk vil bli en realitet, spredt over hele landet. Videre vil utvidelse av fabrikken i Snøhvitbyen og full elektrifisering av Hammerfest LNG være nesten «sikkert som banken». Sistnevnte er et av Norges største og viktigste klimaprosjekt, med mulighet for å redusere utslippene i Norge med 900.000 tonn . Dette tilsvarer utslipp fra 700.000 personbiler - per år.

På Helgeland ligger olje - og gassfunnene på Haltenbanken som perler på en snor. Mange av disse vil nå bli bygd ut og knyttet opp til Norne, Skarv og Aasta Hansteen.

Helt siden vinteren 2013 har en samlet landsdel kjempet for ilandføring av olje på Veidnes i Nordkapp kommune. Nå har landets folkevalgte sagt sitt: Olje skal på land i Finnmark, og ringvirkninger skal skapes. En midlertidig endring i petroleumsskatteloven, eller andre tilsvarende virkemidler, vil etter all sannsynlighet gi full gass for et nytt landanlegg i Nord- Norge. Terminalen i Honningsvåg vil være den største industri-investeringen på land i Nord-Norge, etter Hammerfest LNG. Gravemaskiner, betongarbeidere og det ypperste av ingeniører vil forandre Veidnes til en framtidsrettet arbeidsplass i Troms og Finnmark, hvor ungdom i nord vil finne arbeid og inntekt.

Ja, kampen for oljepakka ble til en seier for Nord-Norge. Men mer enn det. Coronakrisen har vist oss viktigheten av å ha en solid buffer, og vår næring skal fortsatt bygge verdier som kommer hele landet til gode. Nå gjenstår det at regjering, oljeselskap og myndigheter sammen finner en løsning på bestillingen fra stortinget, slik at terminalen kan bygges, og lønnsomme samfunn utvikles. Oljepakka er mer enn en krisepakke. Den gir næringen mulighet til å drive framtidsrettet i krisetider.