Elektrisk stemning på Veidnes

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, er uten forbehold i sin tro på at ilandføringssentral på Veidnes går mot realisering.

 

Politikk

En artig dag på jobben, rett og slett! Det oppsummerer i følge Bjørnar Skjæran (bildet)dagens møter med politikere og menig mann i Nordkapp kommune.

Stortingsflertall

Bakgrunnen er at stortinget ber regjeringen senest innen utgangen av oktober 2020 legge fram et lovforslag om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes som er knyttet til de midlertidige endringene i petroleumsskatteloven eller andre tilsvarende virkemidler.

Ny skattelov -nytt regnestykke

Arbeiderpartiet, med sterkt støtte fra Senterpartiet, har gått i bresjen for at oljeskattepakken skal gi ytterligere ringvirkninger langs kysten, da gjennom nytt liv til det omstridte Veidnes-prosjektet som i desember ble skrinlagt med lav lønnsomhet som argument. Men med umiddelbare avskrivninger under oljeskatteregimet vil Veidnes - regnestykket se helt annerledes ut.  

Ringvirkninger -  et politisk ansvar

─ For meg er det vi skal få til her på Veidnes det viktigste og mest nyskapende som skjer i Norge akkurat nå. Fisk, reiseliv og industri - skulder ved skulder. Som i Hammerfest skal vi vise at det er en kombinasjon som bygger lokalsamfunn, sier Skjæran.

─ Hvor sikker er du på at dette nå blir en realitet?

─ Veldig sikker! Når et bredt flertall i stortinget ber regjeringen komme tilbake med en proposisjon allerede i oktober, da er det viktigste tidsaspektet allerede avklart, svarer Bjørnar Skjæran.