Temadag om havvind

Mulighetsrommet for leveranser, samarbeid, kvalifisering og vekst blir tema i interaktivit seminar

Kompetanse

Temadagen om havvind arrangeres i samarbeid med Petro Arctic, Kystinkubatoren og LU Havtek.
Tidspunkt: 15. juni kl 10.00 - 14:30. 

Påmelding kan du gjøre HER

For leverandørbedrifter som ønsker å være orientert og oppdatert om de muligheter som finnes i tilstøtende og kommende havnæringer, er webinaret spesielt interessant. Det legges opp til at aktører fra olje- og gass-, havbruk- og havvindbransjen sammen kan utforske muligheter for prosjekter, samarbeid og nye leveranser.
Tema vil blant annet være havvingprosjekter og leveranser, og vekst i havbruk og behov for grønn eneri. 


Under den interaktive delen av seminaret vil følgende tema bli diskutert: 

  • Hvem har behov for energi og kraftnett langs kysten om 5 år?
  • Hvordan overkomme barrierer og redusere kostnader ved havvind?
  • Hvilke tjenester skal våre leverandører utvikle, og hva stopper oss?