Gratis digitalt EPIM JQS-kurs

16. juni inviteres det til innføringskurs i EPIM JQS - operatørselskapenes eneste felles leverandørregister for bruk av alle operatører på norsk sokkel.

Arrangement


Felles kvalifikasjonsordning

EPIM JQS er et leverandørregister og en kunnskapsbase som støtter kvalifisering av leverandører på norsk sokkel. Norsk olje og gass administrerer ordningen på vegne av operatørselskapene. Tove Elin Henriksen som er tjenesteansvarlig for EPIM JQS og prosjektleder Andre Oaland vil gi utfyllende informasjon om ordningen og hvordan man blir en del av denne. 

Erfaringsdeling og markedsmuligheter

Vi kan tilby et spennende program for dagen, sier prosjektdirektør, Nina Kivijervi Jonassen i Petro Artic. Vi får blandt annet møte to nordnorske leverandørbedrifter som deler sine erfaringer om hvordan de kvalifiserte seg som leverandør til petroleumsnæringen - Gagama Elektro i Hammerfest og Rapp Bomek i Bodø.

Equinor vil gi oss en innføring i hvordan de bruker EMIM JQS i valget av sine leverandører. Vi vil også få en oppdatering på mulige markedsmuigheter for nordnorske leverandører i driftsfasen for Johan Castberg. 

I dag er det  ca. 10 % av Petro Arctics medlemsbedrifter i nord registrert i EPIM JQS.

─ Et alt for lavt tall, mener Jonassen, og sikter til at for å bli en leverandør som er synlig ovenfor innkjøpere, må man være registrert i EPIM JQS.

Synliggjør bedriften din 

EPIM JQS er vårt foretrukne system i Equinor for å søke etter leverandører, sier industrikoordinator, Kirsten Angelsen i Equinor. Det er allerede mange leverandørbedrifter i sør som har registrert seg, og det er viktig at nordnorske bedrifter også gjør dette.

EPIM JQS er viktig system for oss i dag, og vil bli ennå sterkere etterhvert. Det å være registrert i EPIM gir ikke garanti for leveranser, men er et utgangspunkt for å bli vurdert, sier Angelsen. 

Registrering i EPIM JQS er en mulighet for å synliggjøre sin bedrift og hva som kan leveres.

Vi oppfordrer alle nordnorske leverandørbedrifter som ønsker å konkurrere om oppdrag om å benytte denne muligheten til å lære mer om ordningen og registrere seg i leverandørregisteret. Vi håper selvfølgelig på stor oppslutning om kurset som arrangeres i samarbeid med LU Havtek, Equinor og Norsk olje og gass, sier Jonassen og Angelsen.  

Vi starter opp 16. juni. kl. 10.00. Detaljert program og link til påmelding finner du HER.

Nina K. Jonassen, Petro Arctic og Kirsten Angelsen, Equinor