Ny branndør - kontrakt for Rapp Bomek

Overtar service, vedlikehold og leveranser av reservedeler for Vår Energi

 

Ringvirkninger

 ─ Serviceavtalen vil koordineres fra hovedkontoret i Bodø, sier administrerende direktør hos Rapp Bomek, Kurt Kristoffersen.

Videreført av nytt selskap

Han sier videre at avtalen i utgangspunktet var signert før konkursen, men at avtalen nå er signert og videreføres av det nyetablerte selskapet Rapp Bomek AS.
Fra Rapp Bomek sin side er de svært fornøyd med å kunne videreføre en viktig avtale som gjelder Vår Energi’s plattformer Goliat, Balder and Jotun.


Økonomisk og strategisk viktig

─  At vi nå viderefører avtalen med den nest største aktøren på norsk sokkel, bekrefter vår posisjon som markedsledende innen sikkerhetsløsninger for olje - og gassindustrien, og kontrakten er økonomisk og strategisk viktig for vår videre drift, sier Kurt Kristoffersen, (bildet) og understreker at Rapp Bomek er inne i en prosess der det er svært viktig å posisjonere seg som en pålitelig aktør i markedet.

Solid leverandør

Også fra Vår Energi sin side er det glede over å kunne bidra til ringvirkninger langs kysten av Nord-Norge, ved å benytte lokale leverandører.
- Det er viktig for Vår Energi at det skapes lokale ringvirkninger med utgangspunkt i aktiviteten offshore. Der er gledelig at Rapp Bomek har vist seg som en solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandør over flere år, sier Kaj Gunnar Dahl, Regional External Affairs & Corporate Services Manager i Vår Energi, Hammerfest.