Veien videre for oljefeltet Wisting i Barentshavet

Dette skulle bli den neste store feltutbyggingen på norsk sokkel etter Johan Castberg, skriver Kjell Giæver i Petro Arctic.

Kronikk

I september 2013 gjorde boreriggen Leiv Eiriksson et stort oljefunn ca 310 kilometer nord for Hammerfest, i det såkalte Hoop-området, midt mellom fastlandet i Finnmark og Bjørnøya.

Funnet fikk navnet Wisting etter polarhelten Oscar Wisting som hjalp Roald Amundsen til å nå Sydpolen til fots og Nordpolen fra luften.

Det østerrikske energiselskapet OMV fikk en strålende start i Norge med funnet i Wisting Central-brønnen, den første brønnen som ble boret så langt nord i Barentshavet. Lisensen ble tildelt til OMV, Equinor, Idemitsu og Petoro i 2009. Nå 11 år senere er det total boret 6 brønner og påvist 1 milliarder fat hvor man anser at ca 450 millioner av disse er utvinnbare.

I tillegg til Wisting-funnet er det gjort to nabofunn, Hanssen og senest i 2019 gjorde Equinor et funn nord for Wisting kalt Sputnik. 

Oljen ligger bare noen få hundre meter under havbunnen og vanndybden er 400 meter. Reservoaret er veldig oppdelt, og inneholder olje i sandstein fra jura og triastiden, dette er en periode som omfatter tiden fra 250 til 150 millioner år siden. Sand og berg fra juratiden er grunnlag for mange av oljefeltene i Norge. Dette var tiden på jorda da dinosaurene hersket og deler av Barentshavet var et gigantisk elvedelta med utspring helt fra Uralfjellene i Russland.

Før Corona pandemien traff oss med full styrke i mars 2020, var planen at Equinor som er operatør for utbyggingen skulle levere en plan om utbygging og drift til stortinget i 2022 og oljeproduksjonen skulle starte opp i 2027. Dette skulle bli den neste store feltutbyggingen på norsk sokkel etter Johan Castberg med en mulig prislapp på ca 50 milliarder, og etter vårt estimat og tidligere erfaringer med lignende utbygginger nærmere 40 000 - 50 000 nasjonale årsverk i utbyggingsperioden 2022 -2027.

Nå risikere vi at hele dette gigantprosjektet settes på vent på grunn av pandemi og lav oljepris.

Før krisen var den magiske grensen for lønnsomhet på 30 dollar per fat olje som skulle bli pumpet opp fra nye felt i Norge, nå snakkes det om at den «nye balanseprisen» er 20 dollar. Dette blir krevende å få til langt nord i Barentshavet.

Redning for dette fantastiske nye feltsenteret ligger nå hos de folkevalgte på Stortinget. En midlertidig endring i skattene for energiselskapene vil etter all sannsynlighet gi full gass for utbygging av et av Europas største industriprosjekt i dette 10 året. Verft, verksteder og ingeniørkontorer langs hele kysten vil på nytt fylles opp med stål som skal sveises og tegninger som skal beregnes og klargjøres. Med bakgrunn fra tidligere offshore utbygginger og analyser til felt som Goliat og Johan Castberg vil et slikt nytt feltsenter kunne skape nærmere 400 - 500 nye varige arbeidsplasser i Troms og Finnmark til drift av feltet, og ungdom i nord vil finne fremtidstro og spennende arbeidsplasser både på land og til havs.

Nå gjenstår det viktige arbeidet for våre politikere både lokalt og nasjonalt, slik at den positive næringsutviklingen fortsetter fra våre naturressurser i havet på en bærekraftig måte.