Arktisk Smartlight blir millionprosjekt

Kirkenesbedriften Barel og Aker BP skal det neste året jobbe mot smarte løsninger på belysningsfronten

ringvirkninger

Prosjektet har en ramme på 20 millioner kroner, og er støttet av Innovasjon Norge Arktis.

- Vi har over flere år sett et økende behov for smarte digitale løsninger for å gjøre oss mer konkurransedyktig og fremtidsrettet. Dette prosjektet er midt i blinken i denne satsningen for oss, sier Thomas Hoff-Hansen VP Operations Excellence i Aker BP.


Trygt i eksplosjonsfarlige omgivelser

For Barel AS er timingen perfekt. Daglig leder Geir Torbjørnsen (bildet) går så langt som til å si at dette er en merkedag på øverste hylle i firmaets 27-årige historie. Han er full av lovord, både til Aker BP som viser en liten bedrift stor tillit, og til Innovasjon Norge Arktis for faglig og økonomisk oppbacking.
─ Dette markerer et skikkelig gjennombrudd for våre tanker og ideer om hvordan Barels teknologi kan utnyttes for elektronikk i eksplosjonsfarlige omgivelser. Vi tror at løsningene som blir valgt i prosjektet, vil åpne flere og større markeder for Barel, sier Torbjørnsen.

Nordnorsk kompetansekontrakt

Direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver, er glad og stolt på medlemsbedriften Barels vegne.
- Fra et nordnorsk ståsted er det strålende at slike kompetansekontrakter går til produsenter i nord. At nordnorske bedrifter viser vei i en tid der vi har så stort fokus på å redusere kostnader, og samtidig finne trygge og solide løsninger som harmonerer med  HMS-krav og 0-utslippsutvikling, må vi bare gratulere med, sier Giæver. 


Vallhallfeltet neste

Barel AS er i utgangspunktet en komponentleverandør som har spesialisert seg på å levere elektronikk til eksplosjonsfarlige områder. Bildet viser deres produksjonshall i Kirkenes. 
Med dette prosjektet kobler de seg opp mot avansert smartteknologi som skal redusere behovet for manuell kontroll og vedlikehold av belysningsutstyr i olje -og gassektoren. Første utprøving blir på Valhallfeltet om halvannet år. 

Arktisk testsenter

For nisjeselskapet Barel vil budsjettet på over 20 millioner kroner bety nye investeringer. Barel AS er allerede etablert på det europeiske og asiatiske markedet. Geir Torbjørnsen mener at ringvirkningene kan bli store.  
- Dette vil skape store muligheter for nye markeder og produktserier.
Han sier videre at behov for avansert og spesialisert testing kan åpne for nye muligheter med Barel som en del av et Arktisk testsenter.

Globalt nedslagsfelt

Geir Torbjørnsens kjepphest er at det er mulig å produsere hva som helst i Nord-Norge, med den globale verden som nedslagsfelt. Barel AS hadde i 2019 en omsetning på 40 millioner kroner. Omsetningsmål for inneværende år er 60 millioner.
- Så langt ligger vi over budsjett, coronakrisen til tross. Våre leveranser til flyindustrien har naturlig nok stoppet opp, men ut over det går produksjonen som planlagt, avslutter  Geir Torbjørnsen.