Faren over for Rapp Bomek

Inngikk servicekontrakt med Equinor etter turbulent vinter.

Leverandørindustrien

Det hersket en stund usikkerhet rundt Rapp Bomeks fremtid i Nord - Norge. Selskapet ble i vinter slått konkurs, men er nå i full drift med nye investorer på eiersiden. Nytilsatt administrerende direktør, Kurt Kristoffersen, (bildet), ser nå lysere på framtiden for industrifyrtårnet i Bodø.

Sikkerhetsdører og nye produkter

- Vi ser vi for oss ei framtid med et større produktspekter. Vi levere i dag sikkerhetsdører til hele verden fra kaia her på Burøya, dette skal vi bygge videre på gjennom satsing på nye produkter og nye markeder innen sikkerhet og sikring, Kristoffersen.

Oljeservicekontrakt for Equinor

I forrige uke signert selskapet en ny viktig oljeservicekontrakt med Equinor. Bedriften skal installere branndører, og levere reservedeler og vedlikeholdstjenester til oljeselskapets plattformer på norsk sokkel.

Gode avtaler på kort tid

─ Vi er svært fornøyd med at en av våre medlemsbedrifter har klart å lande gode avtaler etter på kort tid å ha blitt rammet både av konkurs og coronakrisen, sier direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver. Han kunne nylig ved selvsyn se at produksjonen er i full gang, og at 125 ansatte er tilbake i lokalene i Bodø.  
─ Det er svært gledelig, sier Giæver.

Solide sikkerhetsløsninger

Kurt Kristoffersen er også svært fornøyd med at bedriften har halt i land denne avtalen.
─ Vår service vil administreres fra hovedkontoret i Bodø, og vi har tro på at vi vil beholde den tilliten og posisjonen bedriften tidligere har opparbeidet seg i det globale olje – og gassmarkedet, sier Kristoffersen, som mener kontrakten bekrefter at sikkerhetsløsningene som Rapp Bomek står for, representerer den kvaliteten markedet etterspør.
- Vårt mål er fortsatt å være markedsledende innenfor sikkerhetsindustrien, og vi vil fortsatt rette oss mot det globale markedet, sier Kurt Kristoffersen.

Langvarig Equinor-samarbeid

Equinors industrikoordinator for Nordland, Kirsten Angelsen, er veldig fornøyd med at Rapp Bomek i Bodø nå er over krisen som bedriften sto midt oppi i vinter.
- Vi som selskap har over mange år hatt et svært godt samarbeid med Rapp Bomek, og deres branndører er viktige leveranser til våre installasjoner offshore.  Jeg gleder meg til samfunnet er tilbake til normalen, og vi igjen kan besøke Bodøbedriften for å gratulere med ny servicekontrakt til oss, sier Kirsten Angelsen i Equinor.

Rapp Bomek - Adm.dir. Kurt Kristoffersen