Satser på grønn hydrogenproduksjon

Glomfjord Hydrogen går i samarbeid med franske Air Liquide

Ny energi

Ambisjonen er å etablere en komplett verdikjede for produksjon og flytendegjøring av hydrogen i Glomfjord Industripark. Målsetningen er å kunne tilby null-utslipps drivstoff til de nye fergene som skal settes i drift i Vestfjorden sambandet i 2024. Aktørene ser også mulighet for oppskalering av produksjonen slik at man kan tilby flytende og komprimert hydrogen også til andre forbrukere innen maritime, landtransport og industri.

Bildet: F.v.: Styreleder i Glomfjord Hydrogen AS, Jon André Løkke, ordfører Sigurd Stormo, økonom Bjørn Sleipnes og daglig leder i Glomfjord Hydrogen, Finn Nordmo.

Fornybar hydrogenproduksjon

Det forteller daglig leder i Glomfjord Hydrogen AS, Finn Nordmo.
─ Vi er glade at vi gjennom målrettet arbeid har nådd denne viktige milepæl for Glomfjord Hydrogen. Gjennom partnerskap med Air Liquide ser vi dette som et viktig steg mot re-etablering av storskala fornybar hydrogenproduksjon i Glomfjord Industripark,” sier Nordmo.

Flytende hydrogengass

Glomfjord Hydrogen skal produsere hydrogengass basert på elektrolyse med fornybar eneergi, mens Air Liquide skal bidra med sin kjøleteknologi for å gjøre gassen flytende. Dersom selskapet får anbudet på Vestfjordfergene, snakker vi om investeringer opp mot 700 millioner kroner i anlegget.

Glomfjord Hydrogen AS er eid av Nel ASA, Greenstat AS, og Meløy Energi AS.

Johan Votvik
Glomfjord Hydrogen