21 millioner til utvikling av Hammerfestbasen

Asco skal digitalisere ny base i Leirvika i Hammerfest.

Leverandørindustrien

Det er et helt nytt område som utvikles når basen nå flyttes til et område som ligger rett over Polarbase. Der skal det bygges nytt terminalbygg, kontorer og infrastruktur. 

Kostnadsreduksjon 

- Denne satsingen vil komme sluttbrukeren til gode. Kostnadene for olje - og gassoperatørene vil gå ned, det blir redusert snutid på båtene, og alle laste - og losseoperasjoner vil kunne planlegges slik at vi tar ned tidsbruken, sier basesjef i ASCO Base Hammerfest, Tom Eirik Lysmen Jakobsen. (Bildet)

Det er Kystverket som står bak bevilgningen til ASCO Norge. Prosjektet i Hammerfest har pågått i halvannet år, og bygger videre på utviklingen fra Kystverkets tilskudd til effektive og miljøvennlige havner på Offshore Terminal Risavika i Tananger i Rogaland. 

Digital infrastruktur

-Logistikken gjennom den nye terminalen skal effektiviseres og logistikkbehovet til en hel region i vekst skal løses, sier Lysmen Jakobsen. Han sier videre at laste- og losseoperasjoner skal få digital infrastruktur med elektronisk datafangst.
-Dette vil spare både tid og penger. Fartøyene vil bli utnyttet bedre, det vil bidra til at mer gods kan overføres fra vei til sjø, noe som igjen bidrar til reduserte utslipp, sier basesjefen.

Hammerfestterminalen

Hammerfestterminalen vil være i operasjonell drift i løpet av 2020, og blir det nye logistikkutepunktet i regionen
- Når ASCO Base i Leirvika står ferdig og vi har fått implementert løsninger rundt effektivisering og digitalisering, vil dette komme alle brukere av terminalen til gode. Vi har stor tro på at dette vil være fordelaktig for mange næringer i regionen å ta i bruk. Det handler om å få rett utstyr til rett tid med 100% kontroll. Dette vil spare mye tid og ressurser for våre brukere, sier Tom Eirik Lysmen Jakobsen. Han forsikrer at ASCO er i dialog med lokale leverandører på den digitale infrastrukturen. 

Basesjef i ASCO Base Hammerfest, Tom Eirik Lysmen Jakobsen.