Krever krisepakke for norsk sokkel

- Vi kan ikke godta at kompetanse forsvinner fordi bedrifter var designet for oljenæringen. Det er et varsko til oss.

coronatiltak

HELE OPPROPET KAN DU LESE HER

Det er ordfører i Alstahaug kommune, Peter Talseth, (Sp) som sier dette. Han er en av dem som stiller seg bak oppropet som Petro Arctic har bidratt svært aktivit til. Bak oppropet står et flertall av regionrådene i Nord-Norge, LO og NHO i nord, og næringsforeninger i hele landsdelen. 

Ødelegger næringens omdømme

Talseth mener den situasjonen vi nå er oppe i, går ut over omdømmet til næringen. 
- Det er et stadig tilbakevendene tema: Det Nord-Norge bidrar med i form av aktivitet til havs, må avspeile seg i aktivitet på land. Det er et absolutt krav for at oljenæringen skal ha legitimitet i landsdelen. Nå ser vi det helt klart: Så fort det kommer en skikkelig "homp" på veien, så er det anlegg i Nord-Norge som rammes først. I praksis er vi mest utsatt, sier en meget engasjert ordfører. Han mener at myndighetene ser altfor smalt på dette. 

Kompetanse for en samlet industri

- Dette handler også om havbruk, havvind og generell industri. På Helgeland har vi et tungt industrimiljø. Vi kan ikke godta at kompetanse forsvinner fordi bedrifter var designet for oljenæringen. Det er et varsko til oss. Denne kompetansen har så stor overføringsverdi og synergi mot andre næringer, at å kutte på disse kompetansefeltene gir oss et kjempeproblem. 

Avvikler først i nord

Talseth mener det er symptomatisk at en produksjonsbedrift i Nord-Norge som ble designet direkte mot oljenæringen, og bedrift som alltid har levert på pris, tid og kvalitet, er den som først blir avviklet.
Han snakker selvsagt om Aker Solutions lokasjon i Sandnessjøen.
- Derfor må vi være tydelige, både mot det politiske nivå, og mot bransjen generelt, sier Peter Talseth. 

Dobbel tsunami

Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic, karakteriserte den tiden vi nå er inne i, som en dobbel tsunami for landsdelen.
- Vi frykter at hvis ikke dette forslaget blir vedtatt, vil planlagte prosjekter, leteboring, utbygging av nye satelittfelt og feltsentre bli satt på vent, og i verste fall ikke bli vedtatt i det hele tatt, uttalte Giæver til E24 da oppropet ble omtalt på nettstedet. Han sikter til effekten som coronaviruset og den lave oljeprisen har for landsdelen. På vegne av Petro Arctic sine medlemmer har han hatt en svært aktiv rolle i mobliseringen rundt oppropet som blant annet krever at regjeringen nå går inn for en tidsavgrenset krisepakke. Dette kan bidra til at næringen kan få frigjort midler gjennom større fradrag med en kortere tidshorisont. Disse midlene kan blant annet brukes til investeringer som ellers ville bli satt på vent.

HELE OPPROPET KAN DU LESE HER