Samarbeid om gratis bedriftsrådgivning

Med støtte fra Siva kan næringsdrivende i Hammerfest kommune få gratis rådgivning gjennom Næringshageprosjektet eller inkubatorprogrammet.

coronatiltak

-Forutsetningen er at bedriften er påvirket av coronasituasjonen, sier administrerende direktør i Pro Barents, Jeanette Moland. Hun oppfordrer på det sterkeste bedriftene i regionen til å ta kontakt, enten det gjelder orientering om støttemuligheter, utforming av søknader eller likviditetsplanlegging.

Ekstraordinært tiltak

I starten var det Pro Barents, Hammerfest kommune, Sparebanken 1 Nord-Norge og Hammerfest Næringsforening som gikk sammen om denne ekstrasatsingen. Etter hvert kom Siva med ekstraordinære midler.

Gratis rådgivning


- På den måten kan både Pro Barents og andre Inkubator-  og Næringshagebedrifterbistå med bedriftsrådgivning i en vanskelig tid, uten at bedriften må betale noe for det, sier Moland. Hun er svært glad for denne ekstraordinære satsingen.
- Pro Barents har blant annet bistått bedrifter med å tenke nytt. Bedriftsutvikling er viktig i denne tiden, og noen bedrifter trenger råd og hjelp for bedre å kunne rigge seg til for fremtiden, sier Moland, og legger til: 

Krisetelefon

-Løftet for næringslivet i regionen er todelt. Pro Barents drifter en førstelinjetjeneste for bedrifter som trenger hjelp til å navigere i de tiltakene som er iverksatt i den utfordrende situasjonen vi som samfunn står i.
Jeanette Moland forteller at i starten var pågangen stor. 
- Nå ser vi at det dabber litt av, og tenker at det handler om at de næringsdrivende har fått litt tid på seg til reorientering, avslutter Jeanette Moland.
Krisetelefonen blir finansiert gjennom Samfunnsløftet som Sparebanken står for.