I full gang med Levertrapport nummer 10

I disse dager samles det inn informasjon som skal skape et bilde av leverandørindustriens aktiviteter i fjor.

ringvirkninger

- Årets rapport blir også en oppsummering av 10 år med Levert, sier prosjektleder for Levertrapporten i Kunnskapsparken Bodø, Tom Steffensen. (Bildet) Sammen med sine kolleger er han godt i gang med årets ringerunde til bedriftene i Nordland. 
I tidligere Troms fylke er det KUPA - Kunnskapsparken i Harstad, som har ansvar for innsamling av tallmaterialet. I tidligere Finnmark fylke er det Petro Arctic som er mangeårig samarbeidspartner på dette feltet. 

Petroleumsleverandørene 

I år blir ringerunden foretatt i svært spesielle tider, men Tom Steffensen opplever ikke at det overordnede bildet er negativt. 
- Det er en utfordrende tid for mange, men vi Nordlendinger er jo positive av natur. Petroleumsleverandørene i Nordland har jo gjerne også flere sektorer de leverer til. 2019-tallene påvirkes ikke av Covid-19, men for 2020 vil tallene påvirkes av situasjonen vi står i.

200 bedrifter 

Det er en omfattende prosess som nå er i gang. I overkant av 200 bedrifter skal kontaktes, og alle mottar en henvendelse per telefon. 
- Ettersom den ene rapporten har avløst den andre, har vi blitt godt kjent med bedriftene i den regionen vi kontakter. Vi blir positivt mottatt, og opplever at bedriftene stiller opp for at vi skal kunne gi det totale bildet av leverandørindustrien i Nord-Norge, sier Tom Steffensen. 

Kort intervju

Overraskende nok tar det som regel kort tid å gjennomføre innhenting av tallmaterialet fra hver enkelt bedrift. 
- Dette er tall de fleste har klare, og en samtale tar sjelden mer enn 5 - 10 minutter når vi har rett person på tråden, sier Steffensen. Han mener at telefonintervju gir den mest presise kunnskapen, det minimerer risikoen for feiltolkning, og gir god kunnskap og nærhet til industrien i hele landsdelen. 

Oppturer og nedturer

En oppsummering av Levertrapportens 10-årige historie blir også en reise i oppturer og nedturer. Leveransene har variert fra tre milliarder til det dobbelte, og prosjektlederen regner med at fjoråret vil bli omtrent som de tidligere spådde fire milliardene.