Rammes hardt av Aker-stopp

Helgeland Overflateteknikk et av selskapene som rammes direkte av Aker Solutions beslutning om å legge ned i Sandnessjøen

Leverandørindustrien

­
I lokalene til Aker Solutions drifter Tage Jakobsen i dag Nord-Norges største overflatebehandlingsanlegg.

Rammes direkte

- Alt i alt satser vi på at det det vil gå bra fremover, selv om vi får en «downperiode», sier daglig leder i Helgeland Overflateteknikk, Tage Jakobsen. Han har vært i bransjen siden 1981, og fulgt konjunkturene. Det er ikke første gang han opplever at bunnen faller ut av markedet, men likevel satset han på eget selskap for fire år siden. 

Ser etter nye muligheter

- Det blir uten tvil en stor utfordring for oss hvis Aker legger ned, sier Tage Jakobsen. Vi har hatt 50-60% av omsetningen fra Aker den siste tiden. I det korte bildet må vi kanskje si opp en del av arbeidsstokken. Men vi ser også på muligheten for å leie disse ut for en periode, og har fått noen positive tilbakemeldinger her. 

Solid kundemasse

- Siden oppstart har vi jevnt og trutt opparbeidet oss en solid kundemasse. Vi har tro på at dette vil fortsette fremover, og ser at vi får nye kunder også i disse dager.

I tillegg til Olje – og gass, leverer selskapet også tjenester til blant annet kraftselskap og havbruksbæringen. 

På bildet t.h. ser vi Tage Jakobsen i samtale med sønnen Daniel Røseth Jakobsen (30).

Inger E. Eftevand Orvin
Direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver (t.h.) på bedriftsbesøk hos Helgeland Overflateteknikk i 2019