- Vi er i en reorienteringsfase

Medlemmene i Olje - og gassklyngen Helgeland (OGH) jobber knallhardt for å omstille seg i en ny situasjon.

Leverandørindustrien

 -Foreløpig ser det ut til at coronasituasjonen ikke har fått så store konsekvenser for våre medlemmer, men det er vanskelig å spå fremtiden, sier styreleder i OGH, Ståle Edvardsen.

Bråstart

Han gikk inn i rollen på siste årsmøte, og hadde på ingen måte kunnet forutse hvilken situasjon klyngens medlemmer ville være i, bare få uker senere. Oljeselskapene strammer inn, og det er fokus på kostnadsreduksjon og lavere investeringer.
- Det jobbes med en del initiativer, blant annet i forhold til havvind, men vi er helt i startgropen når det gjelder reorientering, sier Edvardsen.

Liv etter corona

Aker Solutions Sandnessjøen er en av medlemsbedriftene i klyngen, og Edvardsen sier at flere firma som nærmest har vært in-houseaktører i anlegget, nå vil slite framover.
Men han fastholder at det er mye uforløst potensiale i medlemsmassen.
- Vi skal leve også etter coronakrisen, sier Ståle Edvardsen.

Rammer ulikt

Også prosjektleder i OGH, Thomas Borgen, har inntrykk av at det er fullt fokus på å holde hjulene i gang. Rett før påske kunne han konstatere at det var sendt ut minimalt med permitteringsvarsler, og pågående prosjekter gikk sin gang med en del tilpasninger.
-Stopp i tilgang på nye prosjekter rammer bedriftene ulikt etter hvilken fase de normalt opererer i, sier Borgen.

At situasjonen rundt Aker Solutions vil endre mye, er helt klart.
- Til det verre for noen, men det vil også være muligheter for andre i det vakuumet som vil oppstå, mener Thomas Borgen.