Last nummer 100 fra Goliat

Vår Energi vil jobbe hardt for å opprettholde ringvirkninger i nord

Ringvirkninger

- På det tekniske og operative området har oppstartsfasen vært krevende, men selskapet kan nå se tilbake på mer enn et halvt år med kontinuerlig drift. Oppetid i mars og april var på hele 98 %, sier Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Vår Energi.

─ Ekstra gledelig er det er mer enn to år siden sist vi registrerte en alvorlig hendelse. Det viser at utviklingen på HMS-siden har vært meget god.

Wulff berømmer både egne mannskaper og leverandørbedrifter som har gjort det mulig å nå dit selskapet er i dag.
─ At vi nå kan se tilbake på en stabil fase, skyldes at hele organisasjonen har gjort en formidabel jobb.

Når hele oljeindustrien nå er inne i krevende tider, skyldes det helt andre utfordringer. Coronaepidemien rammer både industri, selskap og nasjon på en måte vi i dag ikke ser rekkevidden av.
─ Selv om vi må redusere aktiviteten betydelig framover, vil vi jobbe hardt for å opprettholde ringvirkninger i Nord-Norge. Det har vi jobbet hardt for å få til, og vi tror fortsatt på at vi har mange års drift foran oss, sier Andreas Wulff.