Norsk Industri foreslår viktige tiltak

Forslagene er sendt til Statsministerens kontor, Finansdepartementet og Finanskomiteen.

coronatiltak

Petro Arctic er en del av Norsk Industri og sitter i styret til bransjeforeningen Olje & Gass.
Norsk Industri har sendt inn en rekke svært viktige tiltak som kan gjøres gjennom raske politikkendringer.

Industrien i nord opplever som resten av det norske samfunnet krevende tider. Regjeringen har fremmet en rekke gode tiltakspakker for å avhjelpe den akutte situasjonen. I tillegg er det tatt noen grep for å sikre aktiviteten også etter at vi er gjennom denne krisen, slik forsering av CCS-prosjektet er et godt eksempel på.

I dagens krisesituasjon er det viktig å gjennomføre tiltak som raskt kan la seg realisere, og som målrettet bidrar til å redusere klimagassutslipp, øke energieffektiviteten og bidra positivt til sysselsettingen. Derfor foreslår Norsk Industri en rask endring i deler av Enovas mandat rettet mot industrien.

 DU KAN LESE DE KONKRETE FORSLAGENE HER

 

DU KAN LESE FORSLAGENE HER