Martin (18) fikk lærlingkontrakt etter skypeintervju

Equinor ansetter også i år over 160 lærlinger. Men prosessen ble ikke helt som planlagt.

Rekruttering

Som én av 1500 søkere til over 160 lærlingplasser hos Equinor kan fauskegutten Martin Tobias Johnsen se fram til å komme i gang som automatikerlærling fra høsten av.

Annerledes jobbintervju

Men prosessen ble ikke helt som forventet. I stedet for å møte andre søkere i Bergen, for så å stille fysisk til jobbintervju, ble det skypeintervju hjemme på Fauske. I vel en time satt han i samtale med en profesjonell rekrutterer og en fagperson, og resultatet ble akkurat så positivt som han håpet på: Lærlingkontrakten er sikret. 

Få tekniske utfordringer

Ellen Margrethe Andreasson, ansvarlig for rekruttering av studenter og nyutdannede hos Equinor, forteller om en utfordrende og spennende prosess.  
- Vi startet med intervjuene 2. mars, og hadde invitert over 330 kandidater til våre rekrutteringsdager. Ti dager senere fikk vi beskjed om at det ikke var aktuelt å samle de unge kandidatene i Bergen, og vi måtte gå over til digitale verktøy i intervjuprosessen. 
Andreasson sier at det var noen få tekniske utfordringer i starten. 
- Men alt i alt har det gått overraskende bra. Selvsagt savnet vi den uformelle kontakten før og etter intervjuene, men ungdommene tok det fint, og vi har hatt gode samtaler. 

Fungerte fint med skypeintervju

For Martins del var det selvsagt en skuffelse ikke å få reise til Bergen, men samtidig syntes han skype som intervjuform fungerte fint. Prosessen ble nokså lik, han måtte fortelle om seg selv, sine interesser og kvaliteter, og samtidig vise at han var inneforstått med Equinor sine verdier og deres sikkerhetskultur. 
- Vi kan vel si at det gikk bra, sier Martin, som nå legger siste hånd på verket som elev ved VG3 Automatisering ved Saltdal videregående skole, og det under heller sjeldne omstendigheter. 
- Det blir kjedelig i lengden å ha selvstudier på hybelen, sier han.

Håper på augustsamling i Bergen

For Martin og de andre over 160 ungdommene som er kommet gjennom nåleøyet, er det heldig at Equinor legger vekt på stabilt inntak av lærlinger, uavhengig av sykluser. Det er en stor kabal som skal gå opp når så mange nye medarbeidere skal plasseres, og både bedriftens behov og egne ønsker legges til grunn. Andreasson er imponert over kunnskapen de nye lærlingene har lagt for dagen. 

Planen er fortsatt å samle alle nye lærlinger til felles oppstart i Bergen august.
- Vi følger derfor nøye med på regjeringens oppdateringer rundt smittevernstiltakene. Det er alltid lurt med en plan B, avslutter Ellen Margrethe Andreasson. 

 Inger E. Eftevand Orvin