Gav bort 4600 engangsdresser

NOFO - Norsk Oljevernforening for operatørselskap, har bidratt med smittevernutstyr til sykehus langs kysten. Utstyret er en del av oljevernberedskapen.

coronatiltak

Nylig kjørte NOFO 4.500 engangsdresser og 1.500 skoovertrekk til Kristiansund sykehus. Det er også levert 350 åndevernsfilter til Stavanger Universitetssykehus, og Helse Stavanger har mottatt 2.300 engangshansker, 1.000 skotrekk og 96 engangsdresser. 

Lagerrydding

Tidligere har NOFO lånt telt til Måsøy kommune, til bruk for smitteredusering og kontroll.
- Vi har gått gjennom lagrene våre, og gir bort alt vi kan unnvære av smittevernutstyr, sier kommunikasjonsrådgiver Veronica Halvorsen i NOFO. Hun understreker at det ikke er grunn til å være bekymret for oljeberedskapen, noe hun får spørsmål om. 

Nasjonal dugnad

- Det vi gir bort, er overskuddsmateriell. Beredskapen er på plass, sier Halvorsen.
- Det kjennes godt å kunne hjelpe til. Coronaviruset rammer oss alle hardt, og dette er vårt bidrag til den nasjonale dugnaden.
NOFOs medlemmer er alle oljeselskapene som er aktive på norsk sokkel, 21 i tallet.
- Det er på vegne av alle våre medlemmer at vi har gått gjennom lager og depoter på basene. I den ekstraordinære situasjonen landet vårt står i nå, er det ikke lenger et du og et jeg, men et vi, avslutter Veronica Halvorsen.